YaraBela SULFAN 24+18SO3

Risicospreiding bij uw kunstmestinkoop betaalt zich uit. Verzeker u daarom vast van uw voorraad SULFAN voor het komende voorjaar. 

Door uw bestelling te laten leveren in Big Bags. Deze zijn prima voor langere tijd op te slaan, zonder dat de kwaliteit van de kunstmest achteruit gaat. 

Klik op de onderstaande blauwe knop en vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag bij onze handelspartner terecht komt. 

Besluit u uw aanvraag om te zetten in een aankoop, dan krijgt u een handige Big Bag Mes cadeau.

YaraBela SULFAN 24+18SO3, ammoniumnitraat met zwavel. YaraBela SULFAN is een hoogwaardige stikstofmeststof met 24% N-totaal en gegarandeerd 18% SO3.

YaraBela SULFAN is een samengestelde meststof waarbij iedere korrel gelijke hoeveelheden van de verschillende voedingselementen bevat. Hierdoor wordt bij het strooien de beste verdeling over het perceel verkregen, belangrijk voor het krijgen van het maximale rendement van de meststof. Dit is bij blends veel minder het geval. De aanwezigheid van verschillende stikstofvormen zorgt voor zowel een snelle stikstofvoorziening via de nitraat-N als voor een meer langdurige werking via de ammonium-N. Daarnaast levert het aanwezige gips een belangrijke bijdrage in de calcium- en sulfaatvoorziening van het gewas. Deze twee elementen leveren een belangrijke bijdrage aan de opbrengst en kwaliteit van het eindproduct.