Op nitraat gebaseerde meststoffen leveren de meest efficiënte vorm van stikstof

YaraBela - Stikstofmeststoffen

Op ammoniumnitraat gebaseerde meststoffen die het gewas voorzien van bewezen resultaten, jaar-in jaar-uit, in een breed scala van gewassen en de klimatologische omstandigheden.

Download de folder

Bewezen voordelen van YaraBela meststoffen

YaraBela - Stikstofmeststoffen
YaraBela - Stikstofmeststoffen

Agronomische voordelen

  • Hoge stikstof-efficiency - Meststoffen uit ammoniumnitraat, zoals YaraBela®, beperken het stikstofverlies en leveren de hoogste N-benutting van alle meststoffen.
  • Gelijkmatig strooien - De homogene mechanische kwaliteit van YaraBela® en het hoge stortgewicht zorgen voor een gelijkmatig strooibeeld en een optimale gewasvoeding.
  • Hoge opbrengst - Bij identieke stikstofgiften realiseerde YaraBela® in veldproeven 2 - 5% meer opbrengst dan ureum.
  • Hoger eiwitgehalte - YaraBela® meststoffen verbeteren het eiwitgehalte met 0,3 - 0,9% in vergelijking met ureum.

Voordelen voor het milieu

  • Lage bodemverzuring - YaraBela® NITROMAG® bevat dolomiet, die verzuring van de bodem tegengaat, waardoor de kalkbehoefte wordt beperkt.

  • Lage CO2-voetafdruk - de CO2-voetafdruk van YaraBela® is over de complete levenscyclus 12,5% lager dan voor ureum.

  • Beperkte vervluchtiging - verliezen door vervluchtiging van ammoniumnitraat zijn voor YaraBela® 1-3% in vergelijking met tot 27% voor urea.

  • Minder uitspoeling - de hoge stikstof-efficiency, snelle opname en lagere dosering zorgen voor een optimale beheersing van reststikstof en beperken uitspoeling.

  • Lagere milieu-index - De totale milieu-index (optelsom van alle negatieve milieu-effecten) van YaraBela® is 46,6% lager dan voor ureum.