NOx emissies beheersing in energiecentrales en andere industriële locaties

Control of NOx emissions in power plants and other industrial sites

Energiecentrales en tevens veel industriële locaties, zoals cementfabrieken, afvalverbrandingsinstallaties, glasfabrieken en raffinaderijen, moeten in toenemende mate worden uitgerust met een deNOx systeem. Dit systeem is doorgaans SNCR (niet-katalytisch proces) of SCR (katalytisch proces) waarin een reagens op basis van ammoniak of ureum wordt geïnjecteerd. In Europa verplicht nieuwe regelgeving in de context van de IPPC-richtlijn, bekend onder de naam Richtlijn Industriële Emissies (RIE), industriële locaties om te voldoen aan nieuwe normen inzake de emissie van schadelijke stoffen. Deze teksten hebben met name betrekking op de emissies van stikstofoxiden. Bovenop deze Europese richtlijn kunnen nog extra beperkingen op nationaal of lokaal niveau worden opgelegd.

Philippe Gevers
Philippe Gevers
Sales Manager Base-Chemicals

Verlagen van NOx emissies tegen zo laag mogelijke kosten – deel mee in meer dan 20 jaar ervaring van Yara

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hebben we een reeks moderne oplossingen aangeboden om emissies van stikstofoxiden (NOx) op industriële locaties te beperken. Deze oplossingen worden aangeboden onder de merknaam NOxCare.

Ons verkoopteam biedt diverse oplossingen om u te helpen uw NOx emissies te reduceren:

  • SNCR technologie
  • SCR technologie
  • SNCR/SCR/hybride technologie
  • Reagentia voor het verminderen van deze emissies
  • Aftersales services.

Onze expertise is heel uitgebreid: van het ontwerpen en bouwen van systemen voor de reductie van NOx emissies tot het ondersteunen van uw dagelijkse deNOx activiteiten, en het helpen met het upgraden of optimaliseren van uw huidig deNOx systeem. Wij helpen u voortdurend uw systemen te optimaliseren door: 

  • u te helpen de juiste technologie te kiezen 
  • hoogwaardige apparatuur te ontwikkelen die weinig onderhoud vergt
  • de exacte reagensinjectie te berekenen die nodig is op uw locatie 
  • de beste opslag en apparatuur voor het reagens voor uw locatie te adviseren.

Ons doel is uw reductie van NOx emissies tegen lagere kosten.

Neem contact op

Neem contact op met onze specialist op het gebied van NOx-reductiesystemen.

Contact opnemen