Meer melk uit gras met gezonde koeien

Meer gras van eigen land

De opbrengst van een grasperceel wordt bepaald door veel factoren. Een goede gezonde bodem met de juiste pH is de basis. Verder moet de botanische samenstelling bestaan uit hoofdzakelijk goede grassen. Zorg voor een goede waterhuishouding en pas natuurlijk een uitgebalanceerde bemesting toe die hoort bij de behoeftes van het gras. 

Lees meer over het verkrijgen van meer gras van eigen land

 

Gebreksverschijnselen in grasland

Elk nutriënt heeft een belangrijk effect op de voedingsstaat van het gewas. Kies een nutriënt hieronder en lees meer over de verschijnselen bij gebrek en de rol ervan in grasland.

Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor grasland.

Grasland bemestingsadvies