Yara Sluiskil

De productielocatie in Sluiskil is sinds 1929 gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een belangrijke doorgang aan diep vaarwater. Enerzijds verbonden via de Westerschelde met de Noordzee en anderzijds goede aansluitingen naar de belangrijke Europese rivieren en kanalen.

Zoals bij vele Europese kunstmestproductielocaties, was de ontwikkeling gerelateerd aan de beschikbaarheid van cokesoven gas uit een naburige cokesfabriek. Tegenwoordig gebruikt Yara Sluiskil vooral Noordzeegas om hoogwaardige stikstofmeststoffen en industriële chemicaliën te produceren.

Opened in 1929, the Yara Sluiskil site is located on the Ghent-Terneuzen canal, a major waterway opening into the North Sea and connecting to European waterways. As with many European fertilizer complexes, development of the site was linked to the availability of coke oven gas from a neighboring coke factory. Today, Yara Sluiskil uses mostly North Sea gas to produce quality nitrogen fertilizers and industrial chemicals.