Over Yara

Veiligheidsbladen, Certificaten & Algemene Voorwaarden

Veiligheidsbladen & Certificaten

Yara's Veiligheidsbladen

Voor zover ons bekend, is de informatie opgenomen in dit overzicht van veiligheidsmaatregelen correct tot op datum van publicatie. Deze veiligheidsbladen zijn beschikbaar in meerdere talen. Wij verstrekken veiligheidsbladen voor onze volledige productenreeks. Gebruikers vinden hierin belangrijke informatie over het product en het gebruik hiervan op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Het is belangrijk dat gebruikers de risico's en potentiële gevaren van producten leren kennen, zodat ze voorzorgsmaatregelen en voorbereidingen kunnen treffen om potentiële ongevallen te voorkomen. Yara's veiligheidsbladen zijn door specialisten opgesteld op basis van de meest recente informatie.

Yara's Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Hier vindt u in PDF formaat de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Yara Vlaardingen B.V in het Nederlands en van Yara Tertre in het Frans.
Yara's Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Yara's Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Yara's Inkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u in PDF formaat Yara's Inkoopvoorwaarden in het Nederlands en het Frans.
Yara's Algemene Inkoopvoorwaarden
Yara's Algemene Inkoopvoorwaarden

ISO en GMP+ Certificaten

Duurzame ontwikkeling staat centraal in de ambities van Yara. Voorzien in de toenemende behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Yara streeft constant naar verbetering van zijn producten, activiteiten en fabricageprocessen om afval zo veel mogelijk te vermijden en de efficiency te optimaliseren. Kortom het bedrijf legt het accent op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord.
ISO en GMP+ Certificaten
ISO en GMP+ Certificaten

Yara's Gedragscode en Gedragscode voor Zakenpartners

Hieronder vindt u in PDF de Yara gedragsdcode en de Gedragscode voor Zakenpartners van Yara.
Yara's Gedragscode
Yara's Gedragscode