Yara N-Sensor™

De Yara N-Sensor™ is een optisch instrument gemonteerd op het dak van de tractor en meet de stikstofstatus van een gewas.

Yara N-Sensor

Yara N-Sensor® wordt op het dak van de tractor gemonteerd en bepaalt de plaatselijke N-behoefte aan de hand van optische metingen en stuurt direct de kunstmeststrooier aan op basis van gewasspecifieke ijklijnen.

N-Sensor™: tractor-gemonteerde afstandsmeting

De N-Sensor® is het resultaat van landbouwkundig en technologisch onderzoek uitgevoerd door het Yara Research Center in Hanninghof, Duitsland. Meer dan duizend Yara N-Sensor® units zijn momenteel wereldwijd in gebruik. Landbouwers kozen voor de N-Sensor® om zijn betrouwbaarheid en bewezen voordelen.

Voordelen N-Sensor®

 • Eenvoudig en snel in gebruik
 • Landbouwkundig onderbouwd
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Compatibel met vrijwel alle strooiers & spuiten
 • Hogere N-efficiency
 • Hogere en uniforme opbrengst en kwaliteit
 • Milieuvriendelijk (minder stikstof & GBM)
 • Vastlegging data (kaart en cijfers)
 • N-Sensor® ALS is 24uur/dag inzetbaar

Hoe werkt de N-Sensor®?

De stikstofbehoefte kan sterk verschillen op verschillende plaatsen binnen één perceel. Met deze moderne precisielandbouw meet u continu de werkelijke N-behoefte van het gewas en past u de hoeveelheid meststof hier direct op aan.

De Yara N-Sensor® is een optisch instrument welke werkt op basis van omgevingslicht (klassieke N-Sensor®). De N-Sensor® meet elke seconde het licht dat door het gewas wordt gereflecteerd in verschillende golflengten over een totaal gebied van 50m2. Het systeem scant bij normale rijsnelheid twee stroken van 3 meter aan weerszijden van de tractor. De gemeten lichtreflectie bevat informatie over het bladgroengehalte (chlorofyl) en de hoeveelheid biomassa.

Deze twee indicatoren worden gebruikt voor het berekenen van N-opname en de bijbehorende optimale N-gift. Op basis van die informatie wordt de kunstmeststrooier aangestuurd. Zo wordt de N-gift continu aangepast aan de werkelijke gewasbehoefte. 

N-Sensor® ontwikkeling

De N-Sensor® is het resultaat van landbouwkundig en technologisch onderzoek uitgevoerd door het Yara Research Center in Hanninghof, Duitsland en werd voor het eerst ingezet in 1999 op granen.

Het is een continue onderdeel van Yara's Onderzoek en Ontwikkelingprogramma om de N-Sensor® op gelijke tred te houden met de veranderingen in de productie van granen als ook voor toepassing op een breder scala van gewassen.

Meer dan 250 proeven zijn tussen 1997 en 2010 uitgevoerd om de prestaties te verfijnen en om nieuwe programma's te ontwikkelen, zoals de Absolute-N calibraties voor koolzaad.

N-Sensor® en N-Sensor® ALS - twee systemen, één filosofie

In 2006 lanceerde Yara de nieuwe N-Sensor® ALS (Active Light Source), die op dezelfde manier werkt als de klassieke N-Sensor® en de stikstofbehoefte van gewassen bepaalt door het licht te meten wat door het gewas wordt gereflecteerd. Beide systemen maken gebruik van dezelfde agronomische algoritmes gebaseerd op veldproeven voor een optimale plaatselijke bemesting en beiden zijn verbonden aan een voertuigterminal waar gewas en GPS data wordt bewaard ter verwerking.

Het grote verschil tussen de twee N-Sensors® is dat de ALS Sensor een eigen ingebouwde lichtbron heeft. In plaats van gebruik te maken van daglicht voor de meting straalt de N-Sensor® ALS zijn eigen bron van licht uit naar het gewas, gebruikmakend van Xenon flitslichten, en neemt deze reflectie op. Hierdoor is de N-Sensor® ALS niet afhankelijk van bestaande lichtcondities maar kan deze ook in het donker worden ingezet.

Prestaties

 • Aan de N Sensor® ALS werd de RASE GOLD Medal toegekend in 2008
 • Graanopbrengsten met 3.5% verhoogd waar dezelfde bemestingsintensiteit werd toegepast
 • Koolzaadopbrengsten met 3.9% verhoogd door gebruik van de Absolute-N calibratie
 • Stikstofbesparingen tot 14% zijn vastgelegd alwaar de N-Sensor werd gebruikt
 • Verhoging van de stikstof-efficiency heeft de CO2-voetafdruk met 10-30% teruggebracht
 • Combine prestatie werd verhoogd tot 12-20% als gevolg van minder legering, lagere verliezen en snellere opnamesnelheden
 • Eiwitgehaltes in graangewassen lieten een grotere consistentie zien van 0.2-0.5% boven de doelstelling
 • Een 80% vermindering in legering (vergeleken met gewassen waar de stikstof onder conventioneel gebruik was toegepast).

Bekijk hier de korte uitleg over de Yara N-Sensor

Bekijk hier de video van Veeteeltgras over het gebruik van de Yara N-Sensor voor Grass4Farming

Yara N-Sensor Flyer downloaden

Klik hier om de Yara N-Sensor flyer in PDF te downloaden.

Bekijk de ervaring van een Noorse boer met de Yara N-Sensor