Privacybeleid van Yara

Dit Privacybeleid van Yara (‘Privacybeleid’) is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door YaraVlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67 Vlaardingen, 3133 CA Rotterdam, Nederland (‘wij’) wanneer u deze website (de ‘Site’) gebruikt of op een andere manier met ons communiceert zoals hieronder wordt beschreven.

YaraVlaardingen B.V. exploiteert de Site en is de beheerder van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de Site gebruikt.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Yara persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de Site gebruikt en op een andere manier met ons communiceert zoals hieronder beschreven. In het geval dat wij met u communiceren op een manier die hieronder niet wordt beschreven, verstrekken wij u informatie met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens in verband met die specifieke interactie. Hebt u verder nog vragen, neemt u dan contact met ons op via dataprivacy@yara.com.

Meer informatie over hoe Yara persoonsgegevens verwerkt vindt u op de publieke versie van Yara's Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data die onderdeel uitmaken van de Bindende bedrijfsvoorschriften van Yara. 

1.    Hoe en wanneer wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen informatie over u wanneer u de Site gebruikt en wanneer u op een andere manier met ons communiceert. Wij krijgen uw informatie uit de volgende bronnen, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert:

·         Van onze websites of mobiele applicaties: Als uitgangspunt kunt u de Site gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u de Site bezoekt of op een andere manier online met ons communiceert, verzamelen wij informatie over uw computer en uw gebruik van onze website en applicaties met behulp van cookies. Wij gebruiken deze informatie voor het geaggregeerd meten van het gebruik van de Site om de content ervan te verbeteren. Wij verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt of contact met ons opneemt via de website of applicatie, zoals voor klantenservicedoeleinden. Raadpleeg de rubriek hieronder over Cookies en soortgelijke technologieën. 

·         Rechtstreeks van u: Wij verzamelen rechtstreeks van u persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert, en ervoor kiest bepaalde informatie aan ons te verstrekken, zoals wanneer u een profiel op onze websites registreert, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, inlogt op een van onze website of apps, een van onze online webformulieren invult, een aankoop doet, een bestelling plaatst of informatie uploadt naar een van onze portals.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer wij een vraag van u krijgen (bijvoorbeeld met betrekking tot de klantenservice) en wanneer we uw bestellingen verwerken. Wij wijzen u erop dat wij wettelijk verplicht zijn bepaalde informatie te verwerken (zoals in verband met bepaalde aankopen) en wij u soms moeten vragen bepaalde informatie te verstrekken om met u een contract te kunnen aangaan en te kunnen uitvoeren.

In sommige gevallen voeren wij online enquêtes uit om een beter beeld te krijgen van de behoeften en voorkeuren van onze bezoekers. Voordat wij de enquête uitvoeren, informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken. Deelname aan een enquête is vrijwillig en het staat u vrij om deel te nemen en toestemming te geven voor de verwerking. U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via privacy.global@yara.com. 

·         Van onze groep ondernemingen, dealers, zakenpartners en andere derde partijen: Wanneer u een product koopt, kunnen wij persoonsgegevens met betrekking tot de transactie verzamelen van onze dealers om de transactie uit te voeren. Op uw verzoek kunnen wij ook informatie importeren van onze dealers, zakenpartners en andere derde partijen.

  • Van uw apparatuur: Als u zich hebt aangemeld om gebruik te maken van diensten waarmee u informatie kunt uploaden van uw apparaat naar een van onze portals, verzamelen wij apparatuurgegevens van uw apparatuur of toestellen. Wij kunnen ook locatiedata ontvangen van uw smartphone of een ander geo-bewust apparaat, op voorwaarde dat de apparatuur is gelinkt aan een mobiele applicatie die u hebt gedownload of een gebruikersprofiel dat u bij ons hebt geregistreerd.

2.    Typen informatie en gegevens die wij verzamelen

Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens en apparaatinformatie voor zover wettelijk toegestaan. Persoonsgegevens is informatie, of een combinatie van delen informatie, die gebruikt kan worden om u op individuele basis te identificeren. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u de Site gebruikt, kunnen wij de volgende categorieën gegevens verzamelen:

  • Contactinformatie zoals uw naam, adres en e-mailadres die u aanlevert wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt of een van onze online webformulieren invult. Met deze informatie kunnen wij u identificeren en met u communiceren;
  • Zakelijke gegevens waarmee wij u kunnen helpen uw zakelijke activiteiten te optimaliseren, als u een geregistreerd gebruikersaccount hebt. Dit is inclusief, maar is niet beperkt tot gegevens met betrekking tot de naam, locatie, omvang van uw bedrijf, en andere bedrijfsgerelateerde informatie die alleen direct aan u kan worden gelinkt als u een geregistreerd gebruikersaccount hebt;
  • Relatiegegevens die ons helpen begrijpen wie u bent en wat u wilt om u producten, technologieën en diensten aan te bieden die u kunnen interesseren, zoals vastgoed, zakelijke informatie, uw algemene locatie en andere demografische informatie in overeenstemming met de regels van de wet. Wij verzamelen deze informatie als u met ons communiceert of als u een geregistreerd gebruikersaccount hebt;
  • Wervingsinformatie die ons helpt om te bepalen of u geschikt bent voor de baan waarop u solliciteert als u bij ons solliciteert op een baan, zoals algemene contactinformatie, CV, informatie over uw opleiding, competenties en vaardigheden, carrière en werkervaring en andere informatie zoals foto, sofinummer, werkcertificaten, arbeidsverleden, referenties en andere relevante achtergrondinformatie.
  • Transactie-informatie over hoe u communiceert met ons, onze dealers en zakenpartners, inclusief aankopen, vragen en klantaccounts;
  • Financiële rekeninginformatie alleen indien dit nodig is om uw aankoop te voltooien;
  • Toestelinformatie en analyse zoals informatie over de computers, telefoons of andere toestellen die u gebruikt om de Site te bezoeken, afhankelijk van de toestemmingen die u hebt gegeven. Wij kunnen de informatie die wij verzamelen van uw verschillende apparaten combineren, waardoor wij consistente service kunnen bieden op al uw apparaten. Dit kunnen bijvoorbeeld attributen zijn zoals uw IP-adres, besturingssysteem, hardwareversie, apparaatinstellingen, en typen en apparaat-id's. We kunnen ook informatie verzamelen zoals de naam van uw mobiele provider of ISP, mobiele reclame-id en mobiele applicatie-id, browsertype, taal, geolocatie, tijdzone en tijd waarop de Site wordt bezocht. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gedrag op de Site, zoals hoe lang u op de Site verblijft en informatie over hoe u scrolt en deelt.
  • Apparatuurgegevens die zijn gegenereerd of verzameld door of opgeslagen in uw apparatuur (software of hardware) of een toestel dat is gekoppeld aan uw apparatuur, inclusief maar niet beperkt tot de locatie van uw apparatuur.

3.    Hoe Yara persoonsgegevens gebruikt

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Klantenservice: om u de producten, technologieën en diensten te bieden die u vraagt en om u andere diensten te kunnen bieden die verband houden met uw bestelling, zoals productlevering, aanbevelingen en onderhoud. Dit is inclusief maar niet beperkt tot het actief leveren van individuele rapporten en/of aanbevelingen die zijn afgeleid van de gegevens die u Yara hebt verstrekt en die specifiek voor u relevant zijn vanwege uw bedrijfsactiviteiten, om de productiviteit van de klanten, kwaliteit en winstgevendheid te verbeteren;
  • Product- en klantondersteuning: om u ondersteuning te bieden, met inbegrip van de levering van communicatie over upgrades en productverbeteringsprogramma's, en voor diagnoses en reparaties, productveiligheid en -terugroepingen;
  • Marketing en communicatie: om u communicatie, informatie en direct marketing van de producten, technologieën en diensten van Yara te bieden, ook om een profiel aan te maken dat wij gebruiken om u gerichte marketingaanbiedingen, nieuwsbrieven, productinformatie, bedrijfsmagazines, catalogi, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen etc. aan te bieden, die volgens ons voor u interessant zijn. Wanneer dit wettelijk vereist is, vragen we u om toestemming voor deze marketing. U kunt op elk moment afzien van marketing via elektronische communicatie door de instructies te volgen in deze berichten of door contact met ons op te nemen via privacy.global@yara.com.
  • Werving: om nieuwe Yara-medewerkers te werven, als u een sollicitatie hebt ingediend via ons sollicitatieportal dat toegankelijk is op yara.com of op een andere manier bij ons hebt gesolliciteerd. We gebruiken de informatie die u opneemt in uw sollicitatie om te bepalen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert, door te beoordelen of u de ideale kandidaat bent voor de betreffende functie.
  • Enquêtes en promotionele evenementen: om enquêtes, opiniepeilingen, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen te beheren; of
  • Onze dagelijkse bedrijfsbehoeften te managen: Zoals het managen van onze websites en diensten, contractmanagement, analysegegevens, fraudepreventie, corporate governance, rapportering en naleving van de wetgeving.

4.    Op welke rechtsgrondslag beroept Yara zich om uw gegevens te verwerken?

  • In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens wanneer we dit moeten doen om een contract met u te kunnen afsluiten (bijvoorbeeld voor klantenservice- of factureringsdoeleinden) of wanneer wij dit volgens de wet moeten doen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de registratieverplichtingen).
  • We verwerken uw gegevens ook wanneer het in ons legitiem belang is om dit te doen en wanneer deze belangen niet worden ondermijnd door uw rechten op gegevensbescherming. Deze belangen bestaan meestal uit het verbeteren van onze producten, technologieën en diensten om de klanttevredenheid te verhogen en onze diensten af te stemmen op uw specifieke voorkeuren en behoeften.
  • In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal van ons wilt ontvangen). In dergelijke gevallen staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar privacy.global@yara.com. De intrekking van toestemming heeft geen effect op de wettigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van een toestemming die is gegeven vóór de intrekking.

5.    Waarom persoonsgegevens door Yara openbaar worden gemaakt

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan marketingbedrijven buiten Yara. We kunnen uw persoonsgegevens alleen als volgt delen:

  • Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde zakenpartners;
  • Met onze externe dienstenaanbieders die bedrijfsactiviteiten van Yara uitvoeren of die namens of en op onze instructies werken als gegevensverwerkers voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid;
  • Met andere Yara-groepsbedrijven wanneer dit noodzakelijk is om aan een verzoek van u te voldoen, of om uw sollicitatie voor wervingsdoeleinden te beoordelen of om met u een arbeidscontract af te sluiten of in andere omstandigheden waarin het delen van gegevens noodzakelijk is om uw aanvraag in te willigen of ten behoeve van analyse en onderzoek, voor zover deze bekendmaking noodzakelijk is om ons legitieme belang in het verbeteren van onze producten, technologieën en diensten te behartigen.
  • Met potentiële kopers of verkopers in het geval dat we een bedrijf of bedrijfsmiddel verkopen;
  • Om Yara te beschermen en te verdedigen (inclusief het afdwingen van toepasselijke voorwaarden); of
  • Om wettelijke redenen aan openbare instanties of overheden wanneer dit vereist is volgens de wetgeving, regelgeving, juridische procedure of afdwingbaar overheidsverzoek.

Met diverse doeleinden kunnen wij ook geaggregeerde gegevens delen met onze zakenpartners en de bedrijvengroep, zoals verbetering van onze aanbevelingen voor uw bedrijf, ontwikkeling van de Site, verdere ontwikkeling van de apparatuur, systeembeheer, statistiek, onderzoek en analyse.

Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken, zijn wij mogelijkerwijs niet in staat de producten en diensten te bieden die u vraagt of om u te informeren over andere producten en diensten die worden aangeboden door Yara.

6.    Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie door middel van cookies en browser-analysetools. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wanneer u een website voor het eerst bezoekt, wordt een cookiebestand naar uw apparaat gestuurd dat uw browser identificeert.

Wij gebruiken cookies voor authenticatiedoeleinden zodat wij u ingelogd kunnen houden wanneer u besluit in te loggen op uw gebruikersaccount, indien van toepassing. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de Site. Andere cookies worden door ons gebruikt om uw ervaring op de website relevanter en persoonlijker te maken. Wanneer we bijvoorbeeld weten uit welk land u komt, kunnen wij u de juiste landenwebsite om te bezoeken aanbieden. Door de technische instellingen in uw browser aan te passen kunt u de opslag en toegang van cookies op uw apparaat voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u door cookies uit te schakelen mogelijkerwijs bepaalde diensten op de Site niet kunt gebruiken.

Als de instellingen op uw geo-bewuste mobiele apparaten onze mobiele applicaties toestaan locatie-informatie te verzamelen, verzamelen wij die informatie automatisch. Dit Privacybeleid regelt hoe wij deze informatie gebruiken wanneer we deze combineren met uw persoonsgegevens.
U kunt cookies beheren in de instellingen van uw webbrowser. Merk op dat het blokkeren van cookies kan verhinderen dat onze website correct functioneert.

7.    Uw keuzes

Wij bieden u keuzes over hoe wij met u communiceren.

  • Communicatie via e-mail: U kunt aangeven dat u niet langer promotionele e-mailberichten van Yara wilt ontvangen door de afmeldinstructies in deze berichten te volgen. U kunt ook aangeven niet langer promotionele e-mailberichten van Yara te willen ontvangen door ons een e-mail te sturen via privacy.global@yara.com.

Wij wijzen u erop dat wij uw verzoek om niet langer promotionele elektronische berichten van Yara te ontvangen zullen honoreren. Toch kan het zijn dat wij servicegerelateerde berichten blijven sturen zoals e-mails waarin aankopen via onze websites worden bevestigd. En wij kunnen informatie bewaren voor administratieve doeleinden, zodat wij kunnen garanderen aan de consumentenverzoeken te voldoen en bepaalde typen berichten kunnen sturen.

Wij wijzen u erop dat u kunt bepalen hoe uw mobiele apparaat locatie-informatie met Yara kan delen, en hoe uw mobiele browser omgaat met cookies en gerelateerde technologieën door de privacy- en beveiligingsinstellingen van uw mobiele apparaat aan te passen. Raadpleeg de instructies van uw aanbieder van mobiele diensten of de fabrikant van uw apparaat voor het aanpassen van uw instellingen.

  1. Uw rechten

U hebt het recht om inzage, rectificatie, beperking en verwijdering te eisen van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Yara en een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, machineleesbare vorm. Als u een geregistreerd profiel hebt, kunt u op elk moment informatie die u ons hebt verstrekt door middel van de Site bijwerken, corrigeren of verwijderen. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot inzage moeten worden gericht aan onderstaand contactpersoon.

U hebt ook rechten om bepaalde soorten verwerking te weigeren en, indien wij u hebben gevraagd om uw toestemming om uw gegevens te verwerken, om deze toestemming in te trekken. Als wij uw gegevens verwerken omdat wij er rechtmatig belang bij hebben dit te doen (zoals hierboven uitgelegd), hebt u ook het recht om hiertegen bezwaar te maken. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn - bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. 

Als wij persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, is het verplicht deze gegevens te verstrekken: als deze gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij onze contractuele relatie niet beheren of voldoen aan de verplichtingen die ons worden opgelegd. In alle andere gevallen is de verstrekking van gevraagde persoonsgegevens optioneel. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een contractuele relatie voortduurt die u met ons hebt, en, voor zover toegestaan, na het einde van die relatie zolang noodzakelijk is om de diensten uit te voeren die worden beschreven in deze mededeling. U kunt ons op elk moment per e-mail via yaraquest@yara.com verzoeken uw gebruikersaccount te verwijderen.

  1. Informatiebeveiliging

Yara vindt uw privacy belangrijk en streeft ernaar persoonsgegevens veilig te houden. Wij hebben gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot diegenen voor wie dit zakelijk gezien noodzakelijk is.

  1. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen

De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen buiten de EER die onvoldoende bescherming bieden vindt alleen plaats als passende waarborgen zijn gegeven, zoals door bindende bedrijfsvoorschriften, Europese modelcontractbepalingen of als de ontvangende partij is gecertificeerd volgens het EU-VS- privacyschild.

Wanneer informatie aan andere partijen wordt bekendgemaakt zoals beschreven in hoofdstuk 5, moeten wij soms persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EER, om een van de doelen te bereiken zoals beschreven in hoofdstuk 5. Zo kunnen wij gebruik maken van een subverwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten wanneer u een online formulier invult, om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Een dergelijke doorgifte vindt alleen plaats op de voorwaarde dat toereikende waarborgen worden geboden zoals hierboven wordt beschreven.

Hebt u hierover nog vragen, neem dan contact met ons op via het hieronder vermelde contactpunt.

Yara kan geaggregeerde gegevens doorgeven aan derden (in het binnenland en/of buitenland) ten behoeve van i) de verbetering of ontwikkeling van de Site of de apparatuur die gerelateerd is aan specifieke diensten en ii) voor de goede werking van de Site en de apparatuur.

  1. Privacybeleid van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens door Yara. Andere websites die toegankelijk kunnen zijn via deze website hebben hun eigen privacybeleid en -praktijken. Onze onafhankelijke dealers, leveranciers en zakenpartners hanteren ook hun eigen privacybeleid en -praktijken. Wij moedigen u aan uzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid van alle derde partijen voordat u hun informatie verstrekt of profiteert van een aanbieding of promotieactie. Hoewel wij proberen alleen naar sites te linken die onze hoge standaards en respect voor privacy delen, zijn wij in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die worden gehanteerd door andere sites.

  1. Veranderingen en aanpassingen van dit beleid

Vóór de verandering plaatsen wij een apart bericht op de Site en/of communiceren wij op een andere manier naar u toe wanneer we fundamentele veranderingen doorvoeren aan dit Privacybeleid of veranderingen doorvoeren die relevant kunnen zijn voor en effect kunnen hebben op uw rechten.

Als u uw gebruik van de Site niet langer wilt voortzetten na deze veranderingen, moet u uw gebruik van de Site beëindigen en Yara verzoeken uw account te sluiten door contact met ons op te nemen via privacy.global@yara.com of via het betreffende portal, indien van toepassing.

  1. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt, behoudens bindende lokale wetgeving, geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met het Noorse recht, en is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Noorwegen.

  1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Aarzel niet contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid. U kunt ons online bereiken via dataprivacy@yara.com. U kunt ons via de post bereiken via uw lokale Yara-kantoor:

Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67 Vlaardingen, 3133 CA Rotterdam, Nederland.

Heeft u onbeantwoorde vragen, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is om dergelijke vragen te beantwoorden volgens het toepasselijk recht of de openbare versie van Yara's Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data.

 

Datum van ingang: 19 april 2018/Voor het laatst bijgewerkt: 19 april 2018

Voorwaarden

Sommige van de bedrijven die zijn gelieerd aan Yara kunnen afzonderlijke corporaties zijn die hun eigen zaken beheren maar wij kunnen ‘Yara’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ gebruiken om naar de Yara-bedrijven in het algemeen te verwijzen. Dit is gedaan voor het gemak en is niet bedoeld als nauwkeurige beschrijving van de relaties tussen de verschillende entiteiten.

Deze pagina, en eventuele documenten waarnaar wordt verwezen, bevat de gebruiksvoorwaarden waaronder u toegang kunt krijgen tot de Site en deze kunt gebruiken. Door toegang te nemen tot de Site of deze te gebruiken, geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

U dient ervoor te zorgen dat uw toegang tot en uw gebruik van de Site in overeenstemming is met de relevante lokale wetgeving.

Toegang tot de Site is slechts op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor elke dienst of inhoud op de Site zonder vooraankondiging in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als de Site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode onbeschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot de gehele Site of een deel daarvan beperken.

Als u kiest voor, of als u bent voorzien van een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie om het gebruik van de Site te vergemakkelijken, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen, en mag u deze niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht elke gebruikersidentificatiecode en elk wachtwoord uit te schakelen, ongeacht het feit of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, als u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

U bent er verantwoordelijk voor alle regelingen te treffen die u nodig hebt om toegang te krijgen tot de Site.

 

Disclaimer

Commentaar en ander materiaal dat wordt gepost op de Site zijn niet bedoeld als advies waaraan vertrouwen gehecht moet worden. Yara wijst iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortkomen uit het vertrouwen dat wordt gehecht aan dergelijke materialen door een bezoeker van de Site, of door iemand die geïnformeerd kan zijn over de inhoud ervan.

Wij streven ernaar de Site regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud op elk moment veranderen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot de Site opschorten of de Site voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de Site kan op een bepaald moment verouderd zijn, en Yara is in geen enkel geval verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

Het materiaal dat wordt weergegeven op de Site wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten Yara en de aan haar verbonden partijen hierbij het volgende uitdrukkelijk uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anderszins kunnen worden geïmpliceerd door de wet.

Elke aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte of gevolgschade door een gebruiker in verband met de Site of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de Site, websites die gelinkt zijn aan de Site en materialen die zijn gepost op de Site. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, en in dit geval zal de aansprakelijkheid van Yara beperkt zijn voor zover maximaal wettelijk toegestaan.

 

Rechten van intellectueel eigendom

Yara is de eigenaar of licentiehouder van alle rechten van intellectueel eigendom op de Site en het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd. De werken worden beschermd door wereldwijde wetgeving en verdragen inzake intellectuele eigendom. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Onze ‘Multimedia library’ bevat materialen die u kunt gebruiken in overeenstemming met de aanwijzingen in dat gedeelte van de Site. U kunt een kopie afdrukken en uittreksels downloaden van andere pagina(s) van de Site voor uw persoonlijke administratie. U kunt ook anderen in uw organisatie verwijzen naar materiaal dat is gepost op de Site. Anders dan de ‘Multimedia library’ mag u de papieren of digitale kopieën van materialen van de Site die u op welke manier dan ook hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audio-opnamen of graphics apart van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele vastgestelde bijdragers) als auteurs van het materiaal op de Site moet altijd zijn bevestigd.

U mag geen enkel onderdeel van het materiaal op de Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u van ons of onze licentiegevers een licentie hebt gekregen om dit te doen. Als u een onderdeel van de Site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, kopieën van de materialen die u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen.

Yara heeft diverse handelsmerken geregistreerd. Behalve ‘Yara’ en het logo boven aan deze pagina, omvatten de geregistreerde handelsmerken, maar zijn niet beperkt tot, YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera en YaraVita.

 

Yara is zich bewust van privacyproblemen op internet en wij willen dat u weet hoe wij de informatie behandelen die wij over u ontvangen

In het algemeen kunt u de Site bezoeken zonder bekend te maken wie u bent en zonder informatie over uzelf bekend te maken. Onze webservers verzamelen alleen de domeinnamen, niet de e-mailadressen van bezoekers. Deze informatie wordt geaggregeerd voor het meten van het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de Site, de bekeken pagina's etc. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze Site te meten en om de content van onze Site te verbeteren. We kunnen deze geaggregeerde informatie ook met anderen delen voor soortgelijke doeleinden. Door gebruik te maken van de Site stemt u in met deze verwerking.

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie te melden bij onze adviseurs. Dit zijn statistische gegevens over de browseracties en patronen van de gebruikers, en deze zijn niet te herleiden tot een individu.

Om diezelfde reden kunnen wij informatie verwerven over uw algemene internetgebruik door middel van een cookiebestand. Wanneer u voor het eerst een Yara-website bezoekt, wordt een cookiebestand naar uw computer gestuurd die uw browser identificeert. Een cookiebestand is een klein element met gegevens die kunnen worden opgeslagen op uw harde schijf, waaraan we u kunnen herkennen als u terugkeert naar een van de websites van Yara.

Cookietechnologie kan worden gebruikt om de kwaliteit van de Site te verbeteren en op u afgestemde informatie te kunnen bieden. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt. Als u dat wilt kun u cookies ook uitschakelen, maar daardoor voorkomt u dat wij u kunnen herkennen wanneer u naar onze sites terugkeert.

Op sommige momenten hebben wij informatie van u nodig, zoals uw naam en adres. Wanneer deze informatie nodig is, laten wij u bij het verzamelen van deze informatie weten hoe wij deze informatie gaan gebruiken. Meestal wordt de persoonlijke informatie die wij verzamelen alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, een bestelling te verwerken of u toegang te bieden tot specifieke accountinformatie.

Als u zich registreert bij één van online bedrijfseenheden van Yara, kunnen zij deze informatie gebruiken om op u afgestemde informatie te bieden over het aanbod van Yara voor uw bedrijfsbehoeften. Als u een account hebt, kunnen wij de informatie die u indient delen met onze distributeurs en kanaalpartners voor zover dit noodzakelijk is om de diensten van Yara te verbeteren. Voor bepaalde sites kunt u worden gevraagd specifieke gebruikersovereenkomsten te accepteren die bepalingen kunnen bevatten over de verwerking van persoonlijke informatie.

Van tijd tot tijd voeren wij online onderzoeken uit om een beter beeld te krijgen van de behoeften en het profiel van onze bezoekers. Wanneer wij een onderzoek uitvoeren, laten wij u weten hoe wij de informatie gaan gebruiken op het moment dat wij informatie over u verzamelen op internet.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die u levert delen met derden die wij hebben ingehuurd om diensten te verlenen. Deze derden zijn verplicht het gebruik van dergelijke informatie te beperken tot datgene wat noodzakelijk is om een bepaalde dienst uit te voeren.

Wij geven geen persoonlijke informatie over u door aan derden voor hun eigen marketinggebruik. Yara kan informatie over u vrijgeven als Yara met u overeenkomt dit te doen, als Yara hiertoe wettelijk verplicht is of in andere specifieke omstandigheden, zoals wanneer uw Yara-account beschermd moet worden tegen fraude. Wij kunnen uw informatie ook bekendmaken aan potentiële kopers of verkopers in het geval dat we een bedrijf of bedrijfsmiddel verkopen of kopen.

Wij kunnen persoonlijke informatie die is verzameld op de Site in elk land waarin wij of onze aanbieders van hostingdiensten faciliteiten hebben, opslaan en verwerken. Door gebruik te maken van de Site, stemt u in met deze verwerking en opslag.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volkomen veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet garant staan voor de veiligheid van uw gegevens die aan de Site worden doorgegeven. Iedere doorgifte is voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De Site kan links naar andere sites bevatten. Hoewel wij proberen om alleen te linken naar sites die onze hoge standaards en respect voor privacy delen, zijn wij in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die worden gehanteerd door andere sites.

 

Privacybeleid

Veranderingen en scheidbaarheid

Yara kan deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de Site op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of wij veranderingen hebben doorgevoerd, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op de Site worden gepubliceerd.

Als één van de bepalingen van deze mededeling onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar blijkt, wordt die bepaling als afzonderlijk beschouwd en heeft deze geen effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De Noorse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van elke vordering die voortvloeit uit of die verband houdt met een bezoek aan onze site hoewel wij het recht behouden vervolging tegen u in te stellen wegens inbreuk op deze voorwaarden in het land waarin u verblijft of een ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of het onderwerp of de samenstelling ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met het Noors recht.