Privacyverklaring van Yara

Deze Privacyverklaring van Yara (“Privacyverklaring”) is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door [Yara Vlaardingen B.V., Zevenmanshaven Oost 67, 3133 CA Vlaardingen, Nederland] en [Yara Sluiskil B.V., Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil, Nederland] (“we/wij/ons/onze”) wanneer u deze website (de “website”) gebruikt of op een andere manier, zoals hieronder beschreven, contact met ons hebt.

Yara Vlaardingen B.V.] beheert de Website en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de Website gebruikt.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Yara persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en doorgeeft wanneer u gebruikmaakt van de Website en/of op andere manieren, zoals hieronder beschreven, contact met ons hebt. In het geval we contact met u hebben op een manier die hieronder niet beschreven staat, informeren we u over het gebruik van uw persoonsgegevens in relatie tot de betreffende interactie. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via yarabenelux@yara.com of dataprivacy.NL@yara.com.

Voor meer informatie over hoe Yara persoonsgegevens verwerkt, kunt u de openbare versie van het Privacybeleid Yara inzake gegevens van klanten, leveranciers en partners raadplegen, dat onderdeel uitmaakt van de bindende bedrijfsregels van Yara (Yara's Binding Corporate Rules)

1. Hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen informatie over u wanneer u gebruikmaakt van de Website of op een andere manier contact met ons hebt, bijvoorbeeld als u een klant of leverancier van Yara bent. We ontvangen, afhankelijk van de manier waarop u contact met ons hebt, op de volgende manieren informatie over u:

a) Via onze websites en/of mobiele applicaties: 

 • We verzamelen persoonsgegevens via onze websites en mobiele applicaties, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een van onze mobiele applicaties, een gebruikersprofiel aanmaakt of contact hebt via onze verbonden apparaten.
 • In principe kunt u de Website gebruiken zonder uw identiteit prijs te geven. Wanneer u de Website bezoekt of op een andere manier online contact met ons hebt, verzamelen we informatie over uw computer en uw gebruik van onze website en applicaties door het gebruik van cookies. We gebruiken deze informatie, die wordt geaggregeerd, voor het analyseren van het gebruik van de Website, om de inhoud te verbeteren.
 • We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt of contact met ons hebt via de Website of een applicatie, bijvoorbeeld in het kader van klantenservicedoeleinden. In de sectie hieronder vindt u meer informatie over Cookies en vergelijkbare technologieën.

b) Rechtstreeks via u: 

 • We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u contact met ons hebt en ervoor kiest bepaalde informatie met ons te delen, zoals wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, inlogt op een van onze websites of apps, een digitaal of fysiek formulier invult, u zich registreert voor een webinar of conferentie of een andere door Yara georganiseerde bijeenkomst, een aankoop doet, een bestelling plaatst of informatie uploadt naar een van onze portalen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer we een aanvraag van u ontvangen (bijv. wanneer u een vraag stelt aan de klantenservice), we uw bestellingen verwerken en u beurzen of andere evenementen bijwoont. Hierbij dient opgemerkt te worden dat we sommige informatie wettelijk moeten verwerken (bijv. ten aanzien van bepaalde aankopen) en in dat in sommige gevallen specifieke informatie nodig is voor de afsluiting en uitvoering van een contract met u.
 • Wanneer u een leverancier bent, verzamelen we ook rechtstreeks persoonsgegevens van u, om het contract met u uit te kunnen voeren en voor het beheer van onze relaties met u.
 • In sommige gevallen voeren we een online enquête uit om een beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze gebruikers, bezoekers, contactpersonen, leads en klanten, bijvoorbeeld door het meten van de klanttevredenheid en het genereren van data voor het bepalen van de Net Promoter Score. Voorafgaand aan de enquête wordt u geïnformeerd over de manier waarop we uw persoonsgegevens hieromtrent gebruiken. Deelname aan een enquête is vrijwillig en indien vereist overeenkomstig toepasselijke wetgeving wordt vooraf toestemming gevraagd voor de verwerking. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

c) Via onze bedrijvengroep, dealers, leveranciers, zakelijke partners en andere derde partijen: 

Wanneer u een product of dienst koopt of verkoopt, kan het zijn dat we persoonsgegevens van u in het kader van de transactie verzamelen om de transactie uit te kunnen voeren en/of de zakelijke relatie te beheren. Op uw verzoek of in het kader van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van segmentatie of het beheer van onze relaties met onze leveranciers, kan het ook voorkomen dat we informatie krijgen van onze dealers, leveranciers, zakelijke partners en andere derde partijen.

d) Via uw apparatuur: 

in het geval u zich hebt aangemeld voor het gebruik van onze diensten waarmee u informatie kunt uploaden van uw apparaat naar een van onze portalen of applicaties, verzamelen we gegevens van uw materialen en/of apparaten. In sommige gevallen kan hieromtrent het beleid van Yara inzake digital farming (The Yara Digital Faming Privacy Policy) van toepassing zijn. Het kan ook zijn dat we via uw smartphone en/of ander Geo-apparaat geolocatiegegevens ontvangen, maar alleen wanneer deze apparaten gekoppeld zijn met een mobiele applicatie van ons die u hebt gedownload of een gebruikersprofiel dat bij ons staat geregistreerd.

e) Via andere bronnen:

Bijvoorbeeld via commerciële partners en distributeurs die Yara-producten verkopen of gebruikmaken van Yara-applicaties, zoals Request for Quote of Loyalty Program, en persoonsgegevens met ons delen met als doel uw aanvraag te verwerken of een contract met u of tussen ons en dergelijke partners uit te voeren, zoals voor het leveren van producten die via onze distributeurs zijn gekocht.

2. Soorten informatie en gegevens die we verzamelen

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen we persoonsgegevens en apparaatinformatie, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon individueel kan worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u de Website gebruikt, kunnen we de volgende categorieën gegevens van u verzamelen: 

 • Contactgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres, die uw verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt of een digitaal of fysiek formulier invult. Deze informatie stelt ons in staat u te identificeren en met u te communiceren;
 • Bedrijfsgegevens, die ons helpen met het optimaliseren van uw zakelijke activiteiten, in het geval u een gebruikersaccount bij ons hebt. Dit omvat onder andere gegevens zoals de naam, locatie en omvang van het bedrijf en andere bedrijfsgerelateerde informatie, die alleen rechtstreeks aan u kan worden gerelateerd wanneer u een gebruikersaccount bij ons hebt;
 • Relationele informatie, zoals eigendomsinformatie, zakelijke informatie, uw algemene locatie en andere demografische informatie, waarmee we inzicht krijgen in wie u bent en wat uw wensen zijn, om u producten, technologieën en diensten te kunnen aanbieden die u interesseren, in overeenstemming met de wet- en regelgeving. We verzamelen deze informatie wanneer u contact met ons hebt of een geregistreerd gebruikersaccount bij ons hebt;
 • Recruitmentinformatie die bijdraagt aan het bepalen of u geschikt bent voor de functie bij ons waar u op solliciteert wanneer u bij ons solliciteert, zoals algemene contactgegevens, uw cv, informatie over uw opleiding, competenties en vaardigheden, carrière en werkervaring, en andere informatie, zoals een foto van u, geboortedatum, arbeidsgeschiedenis, referenties en andere relevante achtergrondinformatie;
 • Transactie- en productinformatie over hoe u contact met ons, onze dealers en/of zakelijke partners hebt, waaronder informatie over aankopen, vragen en klantaccounts, aankoopgeschiedenis, productsoorten en aantallen, gewas en voorkeuren;
 • Identiteitsinformatie, zoals uw geboortedatum en identiteitsdocument, in het geval we u moeten identificeren;
 • Bankgegevens, om uw aankoop af te kunnen handelen;
 • Informatie en analyse betreffende uw apparatuur, zoals informatie over de computers, telefoons of andere apparatuur die u gebruikt om de Website te bezoeken, afhankelijk van de toestemmingen die u hebt gegeven. Het kan zijn dat de informatie die we verzamelen van uw verschillende apparaten wordt gekoppeld, zodat we een consistente service kunnen leveren ten aanzien van uw apparaten. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor uw IP-adres, besturingssysteem, hardwareversie, apparaatinstellingen en soorten en apparaatidentifiers. Het kan ook zijn dat we verbindingsinformatie verzamelen, zoals de naam van uw mobiele dienstverlener of ISP, uw advertentie-ID en applicatie-ID, browsertype, taal, geolocatie, verbindingstijdzone en datum en tijd van uw bezoek aan de Website in combinatie met gebruikerstrends. Het kan ook zijn dat we informatie verzamelen over uw gedrag op de Website, zoals de duur van uw bezoek en informatie over uw scrol- en deelgedrag;
 • Apparaatdata, die wordt gegenereerd door of opgeslagen in uw apparatuur (software of hardware) of apparatuur die in verbinding staat met uw apparatuur, inclusief onder andere de locatie van uw apparatuur.

3. Hoe Yara persoonsgegevens gebruikt

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Het leveren van de functionaliteit van de aangevraagde producten en diensten en klantenservice:

 • Het leveren van de functionaliteiten, producten, technologieën en diensten die u hebt aangevraagd en het leveren van andere diensten in relatie tot uw bestelling, zoals het verzenden van de producten, productaanbevelingen en productonderhoud.
 • Wanneer u een account aanmaakt, het aanmaken en beheren van en voorzien in toegang tot uw account, voor diensten/producten;
 • Het uitvoeren en registreren van uw transacties;
 • Het verzenden van de artikelen en hardware die u bestelt (inclusief artikelen en hardware die u via onze distributeurs bestelt);
 • Het actief voorzien in op maat gemaakte rapporten en/of aanbevelingen/agronomische tips die voortvloeien uit de data die u aan Yara verstrekt en specifiek relevant is voor u ten aanzien van uw zakelijke activiteiten, om uw productiviteit, kwaliteit en winstgevendheid te verbeteren;
 • Het voorzien in een offerte na uw offerte-aanvraag via een distributeur of via de functionaliteit Request for Quote;
 • Het toekennen van punten op basis van uw aankoopgeschiedenis, die kunnen worden ingewisseld voor geschenken of korting of andere producten en/of diensten van Yara, in het geval u deelneemt aan het loyaliteitsprogramma;
 • Het verzenden van administratieve informatie, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleidsdocumenten;
 • Het reageren op uw vragen en aanvragen, bijvoorbeeld wanneer u ons een vraag of suggestie stuurt.

b) Product- en klantondersteuning:

 • Het bieden van ondersteuning, onder andere met upgrades en productverbeteringen, en voor diagnostische doeleinden en reparaties, productveiligheid en productterugroepingen;
 • Het verlenen van technische ondersteuning, bijvoorbeeld ten aanzien van de installatie, het onderhoud en bij defecten.

c) Beheer van onze relaties met onze leveranciers:

 • Contactbeheer, zoals het managen van alle interacties en transacties met derde partijen die goederen en/of diensten aan ons leveren, om de waarde van dergelijke interacties en transactie te maximaliseren;
 • Prestatiebeheer, zoals beoordelingsgesprekken;
 • Risicobeheer, zoals strategieën om te reageren op onderbrekingen in de supply chain;
 • Databeheer, zoals het valideren van aanvragen van leveranciers; en
 • Ontwikkeling van betere relaties en een betere communicatie met leveranciers en externe organisaties, om de zakelijke activiteiten soepel en kosteneffectiever te laten verlopen.

d) Marketing en communicatie en service op maat:

 • Het voorzien in communicaties, informatie en direct marketing betreffende de producten, technologieën en diensten van Yara, inclusief voor het aanmaken van een profiel dat we gebruiken om u afgestemde marketingberichten, gepersonaliseerde aanbiedingen, nieuwsbrieven, productinformatie, bedrijfsmagazines, catalogi, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen etc., die naar onze mening interessant zijn voor u, te verzenden;
 • Het voorzien in advies op maat en agronomisch advies;
 • Afhankelijk van uw wensen worden onze marketinguitingen via de socialemediakanalen, e-mail en/of sms verzonden. Deze marketinguitingen omvatten bijvoorbeeld agronomisch en commercieel advies, nieuwsbrieven, enquêtes, uitnodigingen en informatie over diverse arrangementen, evenementen op beurzen, bijeenkomsten, trainingen of webinars;
 • Het kan ook voorkomen dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren en beheren van enquêtes, peilingen, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen, en om ons klanten in staat te stellen deel te nemen aan peilingen en enquêtes, zodat we ons dienstenaanbod kunnen verbeteren;
 • Ook verwerken we persoonsgegevens in het kader van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van het verstrekken van gepersonaliseerde marketinguitingen aan onze klanten, op basis van informatie over eerdere aankopen, voorkeuren, gedrag en andere gerelateerde informatie, om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en behoeften van onze klanten;
 • Daarnaast worden persoonsgegevens gesegmenteerd voor analysedoeleinden, met als doel relevante producten, communicatie en diensten te verbeteren en aan te kunnen bieden en onze agronomische kennis uit te breiden. Ook wordt segmentatie en profilering gebruikt om te bepalen of leads geïnteresseerd zijn in specifieke producten of informatie van ons;
 • Het delen van informatie met andere marketeers, indien u toestemming hebt gegeven om marketinginformatie te ontvangen van deze partijen;
 • Gebruikers in staat stellen opmerkingen en beoordelingen te plaatsen op onze websites, socialemediapagina's en mobiele applicaties;
 • In het geval dit wettelijk vereist is, vragen we uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke marketing en enquêtes, die marketing als doel hebben. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor de elektronische ontvangst van marketinguitingen intrekken door de instructies hieromtrent in de betreffende e-mail op te volgen of door contact met ons op te nemen via yarabenelux@yara.com.

e) Voorzien in aanbiedingen en delen op sociale kanalen faciliteren:

 • De mogelijkheid bieden tot profiteren van aanbiedingen, beloningen en loyaliteitsprogramma's;
 • Het delen op sociale kanalen faciliteren indien u dit wilt. Betreffende dergelijke aanbiedingen of het delen op socialemediakanalen kunnen aanvullende richtlijnen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van deze richtlijnen.

f) Recruitment:

 • Voor het online sollicitatieproces bij Yara, in het geval u hebt gesolliciteerd via ons sollicitatieportaal op yara.com of werkenbijyara.nl of op een andere manier.
 • De informatie die u deelt bij uw sollicitatie wordt gebruikt om te bepalen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert.

g) Voorzien in onze dagelijkse zakelijke behoeften en rapportagedoeleinden:

 • Het analyseren van hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken, om geaggregeerde trendrapporten te kunnen genereren;
 • Het beheren van onze websites en diensten, contractbeheer, analytics en fraudepreventie;
 • Het genereren van bedrijfsinformatie, zoals het samenstellen van algemene marktinzichten;
 • Het verbeteren van producten, om nieuwe producten te ontwikkelen of onze huidige producten te optimaliseren;
 • Het faciliteren van governance en audits, bijvoorbeeld door de implementatie van interne audits, bedrijfsanalyses, controles en rapportages (bijv. klokkenluidersprocedures);
 • Het faciliteren van zakelijke transacties, waaronder reorganisaties, overnamen, bedrijfsverkopen, joint ventures, toewijzingen, transfers of andere disposities. In het geval van een fusie met of overname door een ander bedrijf, kan het bijvoorbeeld voorkomen dat we persoonsgegevens aan dit andere bedrijf moeten overdragen;
 • Het beschermen van de bedrijfsmiddelen van Yara, bijv. vanwege de gezondheid en/of veiligheid, of om toegangsrechten en beveiligingen te beheren (ter preventie van fraude, cyberaanvallen en identiteitsdiefstal);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. in het geval we verplicht zijn om facturen te bewaren of data openbaar te maken om te voldoen aan verzoeken van openbare autoriteiten.

4) Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Yara?

a) Uitvoering van de overeenkomst

 • In het geval we een overeenkomst met u aangaan ten aanzien van een verkoop, aankoop of levering van een product of dienst, is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om op verzoek van u vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Deze wettelijke grondslag is van toepassing voor alle verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van een dergelijk contract. Dit betreft bijvoorbeeld klantenservicediensten (zoals in de vorm van een loyaliteitsprogramma), het beheer van klantrelaties, facturatie-activiteiten en andere verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om te kunnen voorzien in de gevraagde functionaliteiten, producten en diensten.
 • In het geval persoonsgegevens nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, dan is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht. Wanneer dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd en/of kunnen we niet voldoen aan de voor ons geldende vereisten. In andere gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens vrijwillig.

b) Wettelijke verplichting

In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens omdat we dit wettelijk verplicht zijn (bijv. om te voldoen aan onze administratieve en boekhoudkundige verplichtingen)

c) Gerechtvaardigde belangen

 • We verwerken ook uw persoonsgegevens in het geval de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zolang deze minder zwaar wegen dan uw belangen in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens. Dergelijke belangen betreffen over het algemeen het verbeteren van onze producten, technologieën en diensten, om de klanttevredenheid te verbeteren en onze diensten af te stemmen om uw persoonlijke voorkeuren en behoeften.
 • Daarnaast verwerken we uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen betreffende het verwerken van uw aanvraag wanneer u een van onze digitale of fysieke formulieren invult en om ervoor te zorgen dat onze klanten voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen. Verder verwerken we persoonsgegevens van onze klanten wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen betreffende de uitvoering van onze overeenkomst met onze distributeurs ten aanzien van de levering van de producten en diensten die door de klant werden besteld.
 • In sommige gevallen (bijv. bij profileringsactiviteiten) is onze wettelijke grondslag voor de verwerking dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van marketingdoeleinden en het creëren van gebruiksprofielen om aanbiedingen en diensten te kunnen leveren die afgestemd zijn op de individuele behoeften, zo lang deze belangen minder zwaar wegen dan de belangen van het individu in het kader van de bescherming van zijn persoonsgegevens.
 • Wanneer sprake is van een bestaande relatie met onze klanten kan het voorkomen dat we digitale marketinguitingen verzenden betreffende onze producten en/of diensten die gerelateerd zijn aan producten en/of diensten waarop de bestaande klantrelatie is gebaseerd, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen hieromtrent. U wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om u hiervoor af te melden.
 • Wat betreft segmentatie- en analysedoeleinden is de wettelijke grondslag de noodzakelijke verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van het verbeteren van onze producten en diensten en het aanbieden van relevante producten, communicatie en diensten aan onze klanten/leads en het uitbreiden van ons agronomische kennis.
 • Wanneer we persoonsgegevens ontvangen van onze commerciële partners of distributeurs, bijv. via de functionaliteit Request for Quote of ons loyaliteitsprogramma, is onze wettelijke grondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van het verwerken van uw aanvraag of het uitvoeren van de overeenkomst met u of tussen ons en dergelijke partners.
 • Daarnaast is onze wettelijke grondslag tevens de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij het vervullen van een aantal van onze bedrijfsdoelen op het gebied van bedrijfsinformatie, productverbetering, governance en audits, zakelijke transacties en het beschermen van de middelen van Yara.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en in het kader van directmarketingdoeleinden worden verwerkt, zoals in sectie 8 verder wordt toegelicht.

d) Toestemming

 • In sommige gevallen worden uw gegevens met uw toestemming verwerkt (bijv. wanneer u aangeeft dat u nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen). In die gevallen kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken door de afmeldinstructies te volgen in het bericht dat u van ons hebt ontvangen.
 • Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de wetmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van eerder gegeven toestemming.

5) Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven door Yara

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan marketingbedrijven buiten Yara. We delen uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende partijen:

a) Bedrijven van de bedrijvengroep Yara International ASA, voor de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden: 

 • Het optimaliseren van onze gedeelde processen. Binnen een bedrijvengroep kan het noodzakelijk zijn om bronnen effectief te gebruiken en te optimaliseren. Binnen deze context ondersteunen we elkaar binnen onze bedrijvengroep met het optimaliseren van onze gedeelde processen;
 • Onze filiaaloverschrijdende initiatieven, zoals onderzoek en ontwikkeling, systeemadministratie, statistiek, analyse, marketing, het aantrekken van nieuwe prospects en andere doelen, zoals uiteengezet in ons Privacybeleid inzake gegevens van klanten, leveranciers en partners.
 • Dit betreft bijvoorbeeld, waar nodig, het delen van gegevens om een aanvraag van u te verwerken, uw sollicitatie te beoordelen of een arbeidsovereenkomst met u af te sluiten, of andere gevallen waarvoor het delen van uw gegevens noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag of voor analytische of onderzoeksdoeleinden, voor zover een dergelijke doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen ten aanzien van het verbeteren van onze producten, technologieën en diensten.

b) Dienstenaanbieders om diensten aan ons te kunnen leveren 

 • Betreffende doelen zoals aangegeven in deze Privacyverklaring en in de relevante overeenkomst met betrekking tot de gegevensverwerking.
 • Deze diensten omvatten onder andere datahosting, betalingsverwerking, levering van verzendingen, e-mailverzending, distributie, klantenservice en technische ondersteuning, webanalyse, monitoring van de IT-prestaties, klantrelatiebeheer, evaluatie, gebruikerservaringen of onze groeicampagnes, peilingen en enquêtes monitoren en optimaliseren, compliance en het beveiligen van onze zakelijke activiteiten, onder andere door het identificeren en oplossen van storingen.

c) Openbare autoriteiten of overheidsinstanties in het geval dit passend is

 • Om een kwestie bij een derde partij te melden.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of verzoek of aanwijzing van een overheidsinstelling.
 • In het geval dit verplicht is overeenkomstig de wet- of regelgeving of juridisch proces.
 • Om te voorzien in informatie waarvan wij van mening zijn dat deze belangrijk is.

d) Partners en commerciële contactpersonen om onze activiteiten met hen uit te kunnen voeren

 • In verband samenwerkingsinitiatieven en overeenkomsten die zijn aangegaan met dergelijke partijen, bijv. als onderdeel van een verkoop- en distributieproces.
 • In verband met een aankoop-, verkoop- of andere zakelijke transactie met een prospect. In het geval van een bedrijfsovername is het delen van onze persoonsgegevens met een derde partij noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
 • Om hen in staat te stellen u marketingcommunicatie te sturen, indien u hiervoor toestemming geeft.

e) Derde partijen waarmee u persoonsgegevens deelt via onze websites en/of mobiele applicaties 

 • Via een aantal van onze websites en mobiele applicaties kunt u toegang verlenen aan of persoonsgegevens delen met andere individuen en/of organisaties in relatie tot de websites of mobiele applicaties, bijv. aan/met adviseurs om u te ondersteunen met het maken van beslissingen, consultants, distributeurs, fabrikanten en sociale media.
 • Indien u uw mobiele applicatie koppelt met uw socialemedia-account of inhoud van een van onze websites deelt op uw sociale media, deelt u informatie met uw contactpersonen van het betreffende socialemedia-account, met andere gebruikers en met de aanbieder van het betreffende socialemediakanaal. Hiermee autoriseert u ons om deze manier van het delen van informatie te faciliteren en geeft u aan dat u begrijpt dat de gedeelde informatie onder het beheer valt van het privacybeleid van de aanbieder van het betreffende socialemediakanaal. We delen uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het kader van onze rechten, voorwaarden, privacy, veiligheid en eigendommen (en die van onze vertegenwoordigers en groepen).

6) Cookies en vergelijkbare technologieën

Op onze websites maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een bezoek brengt aan onze websites. Cookies stellen ons in staat uw computer te identificeren, met als belangrijkste doel de gebruikerservaring te optimaliseren.

Daarnaast ondersteunen cookies ons bij het analyseren van hoe onze gebruikers onze webpagina's gebruiken en bij het ontwikkelen van meer bruikbare pagina's en nuttige inhoud.

We maken gebruik van first-party cookies, third-party cookies en third-party requests. First-party cookies zijn cookies die door ons zijn ingesteld en alleen door onze Website kunnen worden gelezen. First-party cookies worden standaard toegestaan in elke webbrowser. Wanneer u deze cookies uitschakelt, kan een website uw activiteit, wanneer u van pagina naar pagina gaat, niet meer registreren. We gebruiken deze soorten first-party cookies: sessiecookies, browsercookies, veiligheidscookies en permanente cookies.

Third-party cookies worden ingesteld door derde partijen, voornamelijk advertentienetwerken. Deze cookies worden opnieuw gelezen tijdens een bezoek aan een andere website waarmee ze samenwerken. Binnen dit kader kunnen we bijvoorbeeld cookies voor de advertentiefunctionaliteit van Facebook gebruiken.

Third-party requests zijn aanvragen van een gebruiker aan een externe dienst. Ondanks het feit dat deze aanvragen geen cookies instellen, kunnen ze wel leiden tot gegevensoverdracht naar derde partijen. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics, een algemene tool voor website-analyse, die werkt via third-party requests.

U kunt uw cookievoorkeuren instellen door uw keuze aan te geven wanneer de cookiebanner verschijnt of daarna door op het cookie-icoontje op de website te klikken of de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Opgemerkt dient echter te worden dat het uitschakelen van cookies en negatieve invloed kan hebben op het functioneren van de website.

De cookies die op onze websites worden gebruikt, vindt u door te klikken op het cookie-icoontje op onze websites.

7) Uw voorkeuren

U kunt kiezen hoe u wilt dat wij met u communiceren.

 • E-mailberichten: wanneer u geen e-mails meer wenst te ontvangen van Yara, kunt u zich afmelden door de afmeldinstructies in de betreffende e-mail te volgen.
 • Uiteraard zullen we aan uw verzoek voldoen en u geen marketingberichten van Yara meer sturen via e-mail. Het kan echter voorkomen dat u nog andere e-mails van ons ontvangt, bijv. ter bevestiging van uw aankoop via onze websites. En het kan zijn dat we informatie bewaren in onze administratie, bijv. om te waarborgen dat klantverzoeken goed worden afgehandeld en bepaalde berichten te sturen.
 • U kunt via de privacy- en veiligheidsinstellingen van uw mobiele apparaat zelf instellen hoe uw mobiele apparaat locatiegegevens met Yara deelt en hoe uw mobiele browser omgaat met cookies en gerelateerde technologieën. Raadpleeg hiervoor de instructie van de aanbieder van uw mobiele diensten of de fabrikant van uw apparaat.

8) Uw rechten

Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen de volgende rechten van toepassing zijn:

Recht op inzage

 • Om te controleren of we wel of niet persoonsgegevens van u verwerken, inzage in dergelijke gegevens en andere informatie ten aanzien van dergelijke gegevens.
 • Om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

 • Om gegevens die niet kloppen of niet compleet zijn aan te laten passen.

Recht op gegevenswissing

 • Om persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten verwijderen, bijv. wanneer u op een bepaald toestemming hebt gegeven, maar deze toestemming later hebt ingetrokken, of wanneer de gegevens onwettig worden gebruikt.

Recht op beperking van de verwerking

 • Om het gebruik van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

 • Om de persoonsgegevens die u aan Yara hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Om dergelijke persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden over te dragen of, waar technisch gezien mogelijk, over te laten dragen aan een ander bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik.

Recht van bezwaar

 • Om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, inclusief in relatie tot direct marketing en in het geval uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yara.
 • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, door te klikken op ‘afmelden’ (of ‘unsubscribe’) in het bericht dat u ontvangt.

Recht om toestemming in te trekken

 • Om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking echter onverlet

In het geval u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen via yarabenelux@yara.com. Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beperkt kunnen zijn.

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. U vindt een lijst met toezichthoudende autoriteiten op de website van de Europese Commissie. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor Yara Vlaardingen B.V. is Peter Arkenbout (peter.arkenbout@yara.com) en voor Yara Sluiskil Joanna Mocko (dataprivacy.NL@yara.com).

9) Hoe we uw gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is gezien het doel waarvoor de gegevens werden verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria om de bewaarperioden te bepalen zijn onder andere:

 • De duur van onze relatie met u, waarin we u de gevraagde producten/diensten leveren (bijv. gedurende de periode dat u een account bij ons hebt of de diensten/mobiele applicaties gebruikt), of om u in staat te stellen uw activiteiten uit te voeren en aan uw bewaarvereisten te voldoen. Als vuistregel met betrekking tot persoonsgegevens van klanten wordt een aantal jaar nadat u geen geregistreerde klant meer bent, opnieuw beoordeeld of uw gegevens bewaard moeten blijven (bijv. om klachten of vragen te beantwoorden die mogelijk nog steeds bestaan). Er zijn echter ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op de bewaarperiode:
 • In het geval sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen (bijv. wanneer we wettelijke verplicht zijn om uw transacties een bepaalde tijd te bewaren voordat we de gegevens mogen verwijderen).
 • In het geval het bewaren van de gegevens aan te raden is gezien onze juridische positie (bijv. ten aanzien van toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthouders).

10) Gegevensbeveiliging

Yara heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en hecht daarom veel belang aan de beveiliging van persoonsgegevens. We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of manipulatie. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die hier uit hoofde van hun functie toegang toe moeten hebben.

11) Doorgifte van persoonsgegevens aan andere landen

Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land buiten de EER waar geen toepasselijk beschermingsniveau van toepassing is, vindt alleen plaats in het geval hieromtrent passende beschermingsmaatregelen zijn genomen, bijv. door partijen te verplichten de bindende bedrijfsregels van Yara (Yara's Binding Corporate Rules) of standaard EU-bepalingen na te leven, of wanneer de ontvangende partij gecertificeerd is overeenkomstig een internationaal doorgiftemechanisme.

Bij het openbaar maken van informatie aan andere partijen zoals beschreven in sectie 5, kan het in sommige gevallen nodig zijn om persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de EER, met als doel een van de doelen zoals beschreven in sectie 5 te realiseren. Het kan, bijvoorbeeld bij het invullen van een online formulier, voorkomen dat we gebruikmaken van een subverwerker in de Verenigde Staten om uw aanvraag te verwerken. Een dergelijke doorgifte vindt alleen plaats op voorwaarde dat er passende beschermingsmaatregelen van toepassing zijn.

In het geval u hieromtrent vragen hebt of informatie wenst over de beschermingsmaatregelen die we hebben geïmplementeerd in het kader van doorgiften, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Het kan zijn dat Yara geaggregeerde gegevens doorgeeft aan derde partijen (nationaal en/of internationaal), met als doel i) het verbeteren van de Website of andere materialen met betrekking tot specifieke diensten en ii) het waarborgen van een correcte werking van de Website en de materialen.

12) Privacybeleid van derde partijen

Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens door Yara. Andere websites die via deze Website kunnen worden bezocht hanteren hun eigen privacybeleid en -richtlijnen. Onze onafhankelijke dealers, leveranciers en zakelijke partners hebben ook hun eigen privacybeleid en -richtlijnen. We raden u aan om ook de privacydocumentatie van derde partijen te raadplegen voordat u hun informatie verstrekt of gebruikmaakt van een aanbod of aanbieding. Hoewel we ons best doen om alleen links te delen van websites die privacy net zo hoog in het vaandel hebben staan als wij, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van andere websites.

13) Wijzigingen en aanpassingen betreffende deze Privacyverklaring

We stellen u vooraf, via e-mail of op een andere duidelijke manier op de hoogte in het geval er fundamentele wijzigingen of wijzigingen die relevant of van invloed kunnen zijn voor/op uw rechten worden doorgevoerd aan deze Privacyverklaring. Alle dergelijke wijzigingen worden in deze Privacyverklaring beschreven.

In het geval u naar aanleiding van dergelijke wijzigingen geen gebruik meer wenst te maken van de Website, dient u uw gebruik van de Website te staken en een verzoek in te dienen bij Yara om uw account op te heffen, door contact met ons op te nemen via yarabenelux@yara.com, of, waar van toepassing, via het betreffende portaal.

14) Rechtsbevoegdheid en toepasselijke wetgeving

Deze Privacyverklaring wordt, met uitzondering van dwingend lokaal recht, beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en is onderworpen aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

15) Contact met ons opnemen

Bij vragen of opmerkingen over onze activiteiten op het gebied van gegevensbescherming of deze Privacyverklaring kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, U kunt ons online bereiken via yarabenelux@yara.com. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan uw lokale Yara-contactpersoon:

Peter Arkenbout - Marketing Manager
yarabenelux@yara.com

Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
3133 CA  Vlaardingen, Nederland

Joanna Mocko - Data Privacy Specialist Nederland
dataprivacy.NL@yara.com

Yara Sluiskil B.V.
Industrieweg 10
4541 HJ Sluiskil, Nederland

Bij onopgeloste kwesties hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zodat deze uw kwestie op kan lossen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of de openbare versie van de Privacyrichtlijn van Yara inzake gegevens van klanten, leveranciers en partners.

Ingangsdatum: 17-01-2024 / Laatste herziening 19-02-2024  

 

Gebruiksvoorwaarden voor Yara-websites

Deze website wordt beheerd door Yara International ASA, een onderneming die is ingeschreven in Brønnøysund Register Centre onder registratienummer 986228608 en met het adres Drammensveien 131, 0277 Oslo, Noorwegen (hierna: "Yara", "wij", "we", "ons" of "onze"). 

Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Site. Door de Site te raadplegen of te gebruiken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als u niet met deze voorwaarden instemt, gebruik deze Site dan niet.

Deze voorwaarden gelden in de grootst mogelijke omvang die volgens de bindende wetgeving is toegestaan.

Yara houdt zich aan de bepalingen van zijn Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op de pagina Privacybeleid.

 1. Gebruik van de Site
  U mag: a) elke openbare pagina op de Site voor persoonlijk gebruik raadplegen; b) uittreksels van de pagina's van de Site voor persoonlijk gebruik afdrukken of downloaden; en c) anderen in uw organisatie verwijzen naar op de Site geplaatst materiaal.

  Het is niet toegestaan: a) de Site of op de Site geplaatste materialen voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Yara te hebben ontvangen; b) uittreksels van materialen op de Site die u hebt afgedrukt of gedownload zoals bedoeld in letter b) hierboven te wijzigen; c) afbeeldingen, foto's, video's of geluidsfragmenten of andere grafische bestanddelen los van hun begeleidende tekst te gebruiken; of d) in strijd met deze voorwaarden of geldende wet- of regelgeving te handelen.

  Als u in strijd met deze voorwaarden handelt, eindigt uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, kopieën van de materialen die u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen. Wij behouden ons het recht voor alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

 2. Toegang tot de Site en wijzigingen
  U bent er verantwoordelijk voor alle regelingen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site.

  Toegang tot de Site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de gehele Site of een deel ervan op elk moment zonder kennisgeving op te schorten of de Site definitief te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk als de Site om welke reden dan ook onbeschikbaar is.

  Wij behouden ons het recht voor op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen op de Site en in alle daarop geplaatste materialen aan te brengen. Wij streven ernaar de Site regelmatig bij te werken, maar wij zijn hiertoe niet verplicht.

 3. Intellectuele-eigendomsrechten
  Yara is de eigenaar of licentiehouder van alle rechten van intellectueel eigendom op de Site en het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd. Alle rechten, eigendomsrechten en/of rente met betrekking tot de Site en het daarop gepubliceerde materiaal die in welk land of rechtsgebied in de wereld dan ook worden erkend, ongeacht of ze zijn geregistreerd, zijn voorbehouden. Elk gebruik van de Site en het daarop gepubliceerde materiaal is verboden, tenzij uitdrukkelijk overeenkomstig deze voorwaarden toegestaan.

  Onze status (en die van eventuele vastgestelde bijdragers) als auteurs van het materiaal op de Site moet altijd zijn bevestigd.

 4. Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking
  De Site wordt uitsluitend als zodanig aangeboden, zonder waarborg, garantie of verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of actualiteit van de Site of het daarop getoonde materiaal. Wanneer wij op de Site links naar door derden beheerde websites plaatsen, geldt hetzelfde voor deze websites en het daarop getoonde materiaal. Elk gebruik gebeurt op eigen risico en mag niet jegens ons worden gebruikt als grond voor aansprakelijkheid op welke manier dan ook.

  Wij sluiten hierbij in de grootst mogelijke wettelijk toegestane omvang elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking, verlies of beschadiging van gegevens of informatie, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill en/of reputatieschade, die voortvloeit uit of op welke manier dan ook verbonden is met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van de Site en alle daarop geplaatste materialen. Wanneer wij op de Site links naar door derden beheerde websites plaatsen, geldt hetzelfde voor deze websites en het daarop getoonde materiaal.

 5. Wijzigingen
  Wanneer we fundamentele wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of wijzigingen doorvoeren die relevant kunnen zijn voor en van invloed kunnen zijn op uw rechten, plaatsen wij voorafgaand aan de wijziging een apart bericht op de Site en/of stellen wij u op een andere manier op de hoogte. Als u niet met de wijzigingen instemt, stop dan met het gebruiken van deze Site.

 6. Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht
  Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met het Noors recht, en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Noorwegen, maar wij behouden ons het recht voor in uw land van verblijf of een ander relevant land een gerechtelijke procedure tegen u in te stellen in geval van schending van deze voorwaarden.

 7. Contact
  Als u vragen of opmerkingen over deze voorwaarden hebt, neem dan contact met ons op via web@yara.com. U kunt ons ook een brief sturen naar:

  Yara International ASA
  Postbox 343, Skøyen
  0213 Oslo
  Noorwegen