AdBlue® voor dieselvoertuigen

AdBluue

   

Wat is AdBlue®?

AdBlue wordt gebruikt om NOx-emissies te verminderen in voertuigen die zijn uitgerust met SCR-technologie

AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen van uw dieselvoertuig om in onschadelijke stikstof en waterdamp, en vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx) die een belangrijke bron van luchtvervuiling zijn en smog veroorzaken. Volgens onderzoek, uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), verergert NOx-emissie astma.

Sinds 2005 vereist Europese regelgeving voor dieselvoertuigen een drastische vermindering van de NOx-emissies. Voertuigfabrikanten, met op de eerste plaats fabrikanten van zware bedrijfswagens, werden gedwongen om de uitlaatsystemen van hun voertuigen opnieuw te ontwerpen. Meer en meer dieselauto's, trekkers en andere “non road” voertuigen zijn nu ook uitgerust met SCR-technologie in hun uitlaatsysteem.

Practical tips
Practical tips

Praktische tips

AdBlue is een zeer eenvoudig te gebruiken en onschadelijke stof. Het is geen brandstof en ook geen additief voor brandstoffen, maar een hoogzuivere ureumoplossing die wordt bijgevuld in een speciale AdBlue tank in uw voertuig. AdBlue is niet gevaarlijk en het is niet brandbaar en niet explosief. Het wordt geclassificeerd als een vervoerbare vloeistof met minimaal risico. Als u ooit AdBlue op uw handen morst, wast u ze gewoon grondig met water. Lees meer op Hoe wordt AdBlue gebruikt.

Leer meer

Wat is SCR-technologie voor auto's, vrachtwagens, bussen en voertuigen die niet op de weg rijden?

"SCR" is de naam van de (uitlaatgasnabehandelingstechnologie moet worden technologie voor nabehandeling van uitlaatgassen) voor dieselvoertuigen welke ons in staat stelt om de schadelijke NOx-emissies (moet worden NOx-emissies) (stikstofoxiden) terug te dringen. SCR is de afkorting van "Selective Catalytic Reduction", selectieve katalytische reductie. Deze technologie vereist het gebruik van een vloeistof, genaamd AdBlue. Bijna alle motorenfabrikanten gebruiken deze technologie om te voldoen aan de vereisten van nieuwe regelgeving inzake NOx.

De belangrijkste componenten van een SCR-systeem zijn:

  • SCR-katalysator 
  • AdBlue verstuiver 
  • AdBlue tank
  • AdBlue inspuitregeleenheid.

Hoe werkt AdBlue met SCR-technologie?

AdBlue wordt vanuit een AdBlue-tank direct stroomafwaarts in de uitlaatpijp vóór de SCR-katalysator ingespoten. Wanneer het wordt verwarmd in de uitlaatpijp, ontleedt de AdBlue in ammoniak (NH3) en kooldioxide (CO2). Wanneer de uit de uitlaatpijp afkomstige stikstofoxiden (NOx) in de katalysator met de ammoniak reageren, worden de schadelijke NOx-moleculen in de uitlaatgassen omgezet in onschadelijke stikstof en water, dat in de vorm van damp in de atmosfeer wordt vrijgelaten.

Moet ik het SCR-systeem in mijn voertuig onderhouden?

Het SCR-systeem is door de fabrikant aangebracht en werkt automatisch. U hoeft het niet te onderhouden of te wijzigen. AdBlue wordt automatisch in de uitlaatpijp ingespoten, afhankelijk van de motorbelasting van uw voertuig. Het verbruik van AdBlue is bepaald door de fabrikant van het voertuig en kan niet worden aangepast.

Om er zeker van te zijn dat uw SCR-systeem correct werkt, dient u ervoor te zorgen dat u uitsluitend AdBlue van hoge kwaliteit gebruikt, zoals deze door Yara geproduceerd wordt onder de merknaam Air1. Een oplossing van lage kwaliteit kan niet voldoende zuiver zijn waardoor u het risico loopt dat uw katalysator vervuild. Dit kan de werking van de katalysator sterk reduceren en uiteindelijk leiden tot hoge reparatiekosten. Dit wordt meestal niet gedekt door de fabrikant van het voertuig.

AdBlue van Yara wordt verkocht onder de merknaam Air1. De AdBlue van Air1 wordt geproduceerd uit een oplossing van hoogzuiver, vloeibaar ureum. Ureum wordt synthetisch geproduceerd uit ammoniak en CO2 (kooldioxide), waaruit de AdBlue voor Air1 rechtstreeks wordt geëxtraheerd als een "hete smelt"-ureum, wat een ander proces is dan ureum voor meststoffen. De kwaliteit van dit AdBlue proces is geborgd om er zeker van te zijn dat aan de correcte, strenge specificaties wordt voldaan, zodat de kwaliteit en zuiverheid van de AdBlue van Yara is gegarandeerd. Lees meer over het belang van de kwaliteit van AdBlue.

Distributeurs van AdBlue

Als u AdBlue wilt toevoegen aan het assortiment producten dat u reeds aan uw klanten aanbiedt, doe dit dan door te kiezen voor het toonaangevende merk: Air1 van Yara!

Leverbetrouwbaarheid met Air1

AdBlue is een oplossing van zeer zuiver ureum. Yara is een wereldwijd toonaangevende producent van ureum die AdBlue produceert in meerdere fabrieken door heel Europa, en de grootste AdBlue fabriek ter wereld exploiteert in Sluiskil in Nederland. Met Yara als leverancier kunt u rekenen op betrouwbare en ononderbroken leveringen, wanneer en waar u die wilt, overal ter wereld.

Reken op hoogzuivere AdBlue van Air1

Onze AdBlue wordt rechtstreeks afgenomen uit de productie van ureum in een speciaal kwaliteitsproces, waardoor de zuiverheid gegarandeerd is. Dit is een uiterst belangrijk punt omdat niet alle producenten van AdBlue dit proces hanteren, waardoor de kwaliteit kan worden beïnvloed. Aangezien de SCR-katalysator zeer gevoelig is voor onzuiverheden, is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op een product van hoge kwaliteit via een speciale leveringsketen voor AdBlue. Eis de hoogste kwaliteit voor uw klanten.

Een AdBlue expert aan uw zijde

Het merk Air1 van Yara is al op de markt sinds het prille begin van de AdBlue markt in 2005. Wij waren een van de pioniers van dit product, tezamen met de OEM's van de voertuigen die SCR-technologie gebruiken. Wij kennen alle geheimen en u kunt wanneer u in deze markt stapt, profiteren van deze unieke expertise. Wanneer u nieuwe producten gaat gebruiken, is het erg geruststellend wanneer een expert u bijstaat.

Waar kan ik AdBlue vinden?

Air1, het AdBlue merk van Yara, is verkrijgbaar via een netwerk van erkende Air1 AdBlue distributeurs. U kunt AdBlue kopen bij tankstations of in de brandstoffenhandel en bij dealers van vervangingsonderdelen voor zware voertuigen. AdBlue kan rechtstreeks aan uw depot of garage worden geleverd, hetzij in bulk door een tankwagen in uw bulkopslagtank, hetzij verpakt in een IBC of vat.

Onze Air1 distributeurs bieden u lokale service. Mogelijk is zelfs uw bestaande brandstoffen- en smeermiddelenleverancier een erkende distributeur van Air1 AdBlue. Vraag uw huidige leverancier om Air1 AdBlue van Yara.

AdBlue app

Zoek de dichtstbijzijnde AdBlue distributeur

Als u onderweg bent, gebruik dan onze gratis app voor uw smartphone. De Air1 app maakt gebruik van GPS-technologie om het dichtstbijzijnde Air1 tankstation te tonen of helpt u een Air1 tankstation te vinden langs uw geplande route.

Download onze gratis app vandaag nog en deel hem met uw vrienden.

Download de AdBlue app voor Android

Download de AdBlue app voor iOS

Leer meer

Geert Blommaert
Geert Blommaert
Sales Manager Air1 BeLux

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).