YaraBela SULFAN BOR

YaraBela SULFAN BOR

YaraBela SULFAN BOR is speciaal ontwikkeld voor gewassen met een hoge boriumbehoefte. Het boriumgehalte van 0,25% maakt de korrelmeststof een waardevolle toevoeging voor de bemesting van suikerbieten, maïs, koolgewassen, zonnebloemen en koolzaad.

Samenstelling

 • Ammoniumnitraat-stikstof (N): 24%
  • 11,5% ammoniumstikstof
  • 12,5% nitraatstikstof
 • Zwavel (SO3): 17%
 • Calcium (CaO): 10,2%
 • Borium (B): 0,25%

Waarom is borium nodig?

Borium heeft veel essentiële functies in de plant. Het versnelt de groei en vorming van wortels, bevordert de celdeling en helpt bij bloem- en vruchtvorming. Daarom is borium het hele groeiseizoen in de plant nodig, dus ook bij de start.

Vooral planten zoals koolzaad, suikerbieten, maïs, zonnebloemen of kool hebben een zeer hoge boriumbehoefte. Maar vaak is het natuurlijke gehalte aan voedingsstoffen in de bodem niet voldoende aanwezig of niet plantbeschikbaar. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat borium in de plant altijd naar boven beweegt met de sapstroom over het xyleem. Hierdoor is borium uit de bladtoepassing niet beschikbaar voor de wortel, voor nieuw aangroeiend jong blad en voor het gewas.

Door bodembemesting met borium kan vanaf het begin een goed wortelnetwerk worden opgebouwd en kan de toevoer van voedingsstoffen in alle plantorganen worden gegarandeerd. Dit is vooral belangrijk als de planten nog niet voldoende bladmassa hebben gevormd en bladbemesting nog niet het volle effect kan hebben. Geef daarom na het zaaien gelijk een gift met YaraBela Sulfan Bor.

De voordelen op een rijtje

 • Stikstof in ammoniumnitraatvorm zorgt voor de snelste en meest efficiënte opname 
 • Zwavel zorgt voor een betere opname van stikstof
 • Borium is na het zaaien nodig bij gewassen als suikerbieten en maïs
 • Alle elementen in 1 korrel zorgen voor het beste strooibeeld
Sugar Beet

200 - 300 kg/ha na het zaaien en 100 - 200 kg/ha vanaf het 4e bladstadium.

Sunflower

100 - 200 kg/ha na het zaaien.

Sugar Beet

200 - 300 kg/ha na het zaaien en 100 - 200 kg/ha vanaf het 4e bladstadium.

Sunflower

100 - 200 kg/ha na het zaaien.