YaraLiva TROPICOTE

YaraLiva TROPICOTE

YaraLiva TROPICOTE heeft de strooikwaliteit van de Yara kalksalpeter. De stikstofmeststof waarin de aanwezige stikstof voornamelijk uit nitraatstikstof bestaat. Omdat het product na het strooien snel oplost, is de nitraatstikstof dus direct na het strooien beschikbaar voor de plant.

Omdat het ook nog in de nitraatvorm aanwezig is, zorgt een bijbemesting met YaraLiva TROPICOTE voor een snelle reactie van het gewas op die bijbemesting. Bovendien hebben de meeste planten een voorkeur voor nitraatstikstof, een aspect dat deze meststof extra geschikt maakt voor bijbemestingen.

Ook bevordert het nitraat de opname van de elementen kalium, calcium en magnesium. De aanwezige, wateroplosbare, calcium levert een belangrijke bijdrage aan de calciumvoorziening van de plant. Het element calcium is belangrijk voor structuur en de sterkte van de celwand. Een sterke celwand leidt tot een betere kwaliteit, houdbaarheid en uiteindelijk een beter resultaat.