Yara Megalab™

Yara Megalab™ is een veilig internet-gebaseerd systeem voor het uitvoeren van gewasanalyses.

Sinds de ontwikkeling van Megalab® in 1990 rapporteert het systeem 365 dagen per jaar en 24 uur per dag productaanbevelingen voor Yara klanten over de gehele wereld. Wereldwijd zijn er meer dan 30 partner-laboratoria aangesloten op Megalab® en wordt data vanuit alle hoeken van de globe verwerkt. Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australazië, Zuid-Afrika en het Verre Oosten ontvangen allen informatie vanuit het Megalab®-systeem.

De Megalab® service:

  • Snel en nauwkeurige resultaten via internet of e-mail
  • Volledige rapporten over de voedingsstatus van gewassen
  • Maatwerk gewasvoedingsaanbevelingen gebaseerd op specifieke gewasbehoefte
  • Versterkte relaties tussen Yara, de klant en de agrariër.

Yara Megalab

Interpretatie van analyse is de sleutel

Succesvol gewasmanagement vertrouwt op kennis van alle factoren die potentieel de opbrengsten kunnen beperken. Of dat juist tekorten of juist teveel van een voedingsstof zijn, de juiste balans hierin is afhankelijk van het meten van de voedingsstofgehalte in de plant en in de bodem.

Bodemanalyse is een voorspellend hulpmiddel dat zowel de achtergrondkennis geeft over de voedingsgehalte in de bodem als de andere factoren als pH, CEC en kalkbehoefte die overwogen moeten worden voordat men meststoffen toedient. Als er extreme gehaltes worden gevonden, dient het Yara bemestingsprogramma te worden aangepast om deze hoge gehaltes te compenseren daar sommige voedingsstoffen de opname van andere voedingsstoffen blokkeren. Een balans is nodig voor gezonde groei.

Gewasanalyse is een reactief hulpmiddel. Het geeft de huidige gewasvoedingsstatus en de aanvullende actie die nodig is. Gewasanalyse omvat bladmonsters, bladsteelmonsters en fruitmonsters.

Opbrengstderving voorkomen

Door gewasanalyses uit te voeren kunnen nog onzichtbare tekorten aan macro- en micronutriënten worden opgespoord. Hierdoor kunnen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden en groeiremming en opbrengstderving tot een minimum beperkt worden.

Gewasanalyse vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de gangbare bodemanalyse. De hoeveelheid voedingsstoffen in de grond is niet altijd een goede maat voor de beschikbaarheid. Met name bij afwijkende groeiomstandigheden, zoals slechte bodemstructuur en ongunstige weer, moet de opname door het gewas extra in de gaten worden gehouden, om tekorten te voorkomen. Onder die omstandigheden kan er vaak via gerichte (blad)bemesting nog worden bijgestuurd. In sommige landen zijn agrariërs verplicht om hun land en gewassen te analyseren voordat men meststoffen mag toepassen, dit met het oog op het milieu.

Voor het eerst Megalab® gebruiken?

  • Megalab 2Vraag het uw lokale Yara contactpersoon
  • Verzamel homogene monsters van uw gewas en bodem
  • Vul de benodigde gegevens in voor elk monster en stuur deze naar het opgegeven adres
  • Ontvang de resultaten via internet of via uw lokale Yara contactpersoon

Binnenkort zal Yara Megalab® voor granen en grasland in de Benelux te bestellen zijn.