YaraVita Solatrel geeft suikerbieten een boost

Elke suikerbietenteler streeft naar snelle sluiting van de rijen. Het zaaien legt hiervoor de basis, maar ook de weersomstandigheden in de weken erna zijn erg belangrijk voor een snelle ontwikkeling van de jonge planten. Want alleen bij voldoende hoge temperaturen en optimale bodemvochtigheid is snelle sluiting van het areaal mogelijk. Hebben jonge bieten daarentegen last van droogte, herbicidestress of andere negatieve invloeden, dan ontwikkelen de jonge planten zich trager en dat remt hun ontwikkeling en de opbrengst. In deze situaties helpt bladbemesting op fosforbasis.

SOLATREL in suikerbieten

Welke rol speelt fosfaat bij de ontwikkeling jonge planten?

Ten eerste is fosfaat erg belangrijk voor de energiebalans van de plant, en ten tweede vormt fosfaat een belangrijk onderdeel van het celmembraan. Beide factoren zijn cruciaal voor de groei van de plant. Een fosfaatgebrek remt de groei. Met name voor de ontwikkeling van jonge suikerbieten is dit beslissend. Alleen als de suikerbiet snel kan groeien, sluiten de rijen zich snel, en dat vormt weer de basis voor hoge opbrengsten. 

Is het niet genoeg als ik fosfaat via de grond toedien?

Fosfaat verplaatst zich nauwelijks in de grond en moet door de jonge suikerbietenplant actief worden onttrokken. Opname is slechts mogelijk uit een omtrek van circa 1 - 2 mm rondom de wortels. Is er geen fosfaat meer beschikbaar in het bodemvocht rondom het wortelgebied, dan stopt de groei. Vooral velden met jonge bietenplanten en een tamelijk droge grond raken dan snel aangetast. In deze omstandigheden zal zelfs een hoge fosfaatgift via de grond niet helpen, omdat het fosfaat gewoon niet beschikbaar komt.

Waarom fosfor via het blad bemesten?

Gerichte fosforbemesting via het blad voorziet de jonge bietenplant op zeer efficiënte wijze direct via het blad van fosfor, zonder verlies in de bodem. Al bij een hoeveelheid van circa 1 - 2 kg P²O5/ha kan de jonge suikerbietenplant ook bij fosfaatgebrek in de bodem blijven groeien en de gewenste opbrengst realiseren.

Conclusie

Gerichte bladbemesting met YaraVita Solatrel vanaf het 4-bladstadium zorgt voor een snelle groei van jonge bietenplanten. Daarnaast is efficiënte bladbemesting gunstig voor de fosfaatbalans.