SCR systemen en ureum voor schepen

Yara heeft een NOx reductie aanbod voor de maritieme sector, met ons label NOxCare. Ons uitgebreide NOxCare aanbod voor de zee- en binnenvaartschepen omvat het ontwerp en installatie van het SCR (Selective Catalytic Reduction) systeem, de AUS40 ureum oplossing (NOxCare40), alsook de service en onderhoud pakketten.

Zeeschepen

SCR technology and urea solution (AUS40) for marine engines

Voor de maritieme sector biedt Yara NOx reductie aan onder de merknaam NOxCare. Ons uitgebreide NOxCare aanbod voor binnen- en zeevaartschepen omvat het ontwerp en de installatie van het SCR (Selective Catalytic Reduction) systeem, de AUS40 ureum-oplossing onder de merknaam NOxCare40, als ook onderhoud en service pakketten.

Verminder de NOx uitstoot van uw scheepsmotor

De maritieme sector wordt steeds meer blootgesteld aan stikstofoxide (NOx) wetgeving, die geleidelijk ingevoerd wordt door de IMO of op nationaal niveau wordt uitgevoerd. Dankzij onze expertise in de NOx-uitstoot met behulp van AdBlue in voertuigen en in industriële installaties, biedt Yara ook oplossingen voor NOx-reductie in de maritieme sector.

Yara’s NOxCare geeft u een complete oplossing voor uw NOx reductie:

 • SCR technologie
 • Ureum oplossing (AUS40 reagentia voor NOx controle)
 • Onderhoud service

Yara - de expert in SCR technologie en reductiemiddelen voor de maritieme sector

Onze oplossing is te wijten aan een decennia lange expertise in NOx-reagentia productie en levering, als ook de technische vakkennis van SCR-technologie. Ons wereldwijde leveringsplatform geeft u reagentia waar uw wilt, wanneer u het maar nodig heeft.

Ons complete aanbod assortiment voor binnen- en zeevaartschepen, geeft u een oplossing voor nieuwe schepen die worden gebouwd op de scheepswerf, alsook de aanpassingsverplichtingen voor schepen die al in bedrijf zijn:

 • Technische expertise die u helpt de beste SCR-oplossing voor uw binnen- en/of zeevaartschip te kiezen. We hebben werkervaring van schepen en boten van alle soorten en maten: veerboten, bevoorradingsschepen, Roros, tankers, containerschepen, ijsbrekers, vrachtschepen, werkboten, cruiseschepen en buitenlandse marineschepen voor zowel de voortstuwing en hulpmotoren. Ons advies helpt u bij de juiste keuze voor uw type schip en de grootte van de motor.
 • Installatie van SCR technologie – wij bieden u de nodige systemen en technologie voor uw scheepsmotor.
 • Ureum reagentia, genaamd NOxCare40 ureum, speciaal geproduceerd voor NOx reductie voor de maritieme sector.
 • Levering van onderdelen voor uw scheepsmotor SCR systeem

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor het reduceren van NOx uitstoot van uw scheepsmotor.

NOx controle voor de binnenvaart

De binnenvaart op rivieren en kanalen is een zeer belangrijk middel voor het vrachtvervoer. De maritieme sector van goederenvervoer werkt aan schepen en tankers die milieuvriendelijker zijn, waarbij de reductie van NOx (stikstofoxiden) een belangrijk aandachtspunt is. Yara is een belangrijke speler in de markt voor de vermindering van NOx-emissies door hen Selective Catalytic Reduction (SCR) technologie voor de binnenvaart. Deze technologie heeft een reagentia nodig, op basis van ureum die vervuilende stikstofmoNOxide en stikstofdioxide omvormt in onschadelijke stikstof en water. Yara helpt de binnenvaartsector te voldoen aan de EU-wetgeving eisen dat per land wordt verplicht in de reductie van NOx-emissies.

Wij bieden:

 • SCR systemen: ontwerp en installatie
 • Ureum gebaseerde reagentia, levering waar het nodig is
 • Onderhoud en Service pakketten

In Europa en Amerika zijn op vele schepen Yara’s SCR systemen geïnstalleerd. Voor vragen over Yara’s SCR systemen kunt u contact opnemen met onze Binnenvaart expert.

Het gebruik van ureumoplossing in NOx-controle SCR systemen

Ons op ureum gebaseerde NOxCare 32 en NOxCare40 is beschikbaar bij bunkerstations langs kanalen en rivieren, waar schepen gasolie tanken. De SCR installatie maakt gebruik van één van deze NOx reductiemiddelen. Deze hoogzuivere ureumoplossing is enigszins vergelijkbaar met AdBlue, die wordt toegepast in dieselvoertuigen op de weg. Om de optimale prestatie van het SCR systeem op uw binnenvaartschip te garanderen, kiest u voor de juiste kwaliteit ureumoplossing.

Betrouwbare levering van AUS40

Met een wereldwijd bereik en lokale terminals zijn we in staat om AUS40 te leveren onder de merknaam NOxCare. Wij leveren overal in de wereld, zowel onshore, offshore en aan de binnenvaart. Met ons eigen productie en unieke back-up netwerk, bent u zeker van een continue gegarandeerde kwaliteitslevering van AUS40, waar en wanneer u het nodig heeft.

Met Yara, vindt u een betrouwbare levering van hoge kwaliteit reagentia, alsook:

 • Onze expertise van SCR systemen voor binnen- en zeeschepen
 • Onze betrouwbare ureumproductie die leveringszekerheid garandeert van NOx reductiemiddelen

Heeft u een bunkerstation voor de binnenvaart en wilt u NOx-reductie reagentia verkopen aan uw klanten die werken met SCR systemen, neemt u dan contact met ons op en wij helpen u met uw opties.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor binnen- of zeeschepen, u kunt altijd contact opnemen met onze deNOx specialist.

Philippe Gevers
Philippe Gevers
Sales Manager Base-Chemicals

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op via

YaraMarine.com