Stimuleer de jeugdgroei van maïs

In het voorjaar ondervinden jonge maïsplanten dagelijks de gevolgen van hitte, droogte en kou. Hoewel dit vaak niet direct zichtbaar is, leidt dit tot stress en opbrengstderving. In dit artikel leest u hoe u de jonge maïsplanten een goede start kunt geven en daarmee een goede basis legt voor een goede opbrengst.

Kick-start met fosfaat

Kou zorgt er voor dat fosfaat slecht beschikbaar is. Een stagnerende groei door een haperende fotosynthese is het gevolg. Het meegeven van fosfaat via het blad met de herbicidetoepassing helpt de plant deze lastige periode goed door te komen. Dit blijkt uit vele proeven en praktijkervaring.

Fosfaat wordt goed door het blad opgenomen en is meteen op de plek waar het moet zijn: in het blad waar de fotosynthese plaatsvindt. Daarnaast wordt de wortelgroei gestimuleerd  waardoor de plant het proces van groei en fotosynthese zelf versnelt. De fosfaat bladmeststof is dus een soort van kick-start.

Met YaraVita SOLATREL geeft u naast fosfaat ook andere belangrijke elementen voor een goede jeugdgroei, zoals mangaan, zink en magnesium.

Stimuleer de plant zichzelf weerbaar te maken

Verder kan de jonge maïsplant flink last hebben van een herbicidebespuiting of droogte. Het gevolg hiervan is groeivertraging. Daarom is het verstandig om de maïs preventief weerbaarder te maken met YaraVita BIOTRAC. Het jonge en snelgroeiende gewas is dan beter opgewassen tegen stressfactoren waardoor het uiteindelijk sterker de zomerperiode in gaat. Het directe gevolg is de maximale zekerheid op een hogere opbrengst en kwaliteit.

YaraVita BIOTRAC is het extract van bruin zeewier verrijkt met borium en zink. Deze unieke combinatie maakt uw maïs veel weerbaarder en biedt de noodzakelijke ondersteuning in situaties van stress.

Onderzoek naar de combinatie

Hieronder staan de resultaten van verschillende recente onderzoeken. Het toevoegen van YaraVita BIOTRAC aan de herbicidetoepassing kan 5% meer opbrengst geven. Voegt u daar ook YaraVita SOLATREL aan toe, dan profiteert u van de extra stimulans van de fotosynthese. Dit resulteert in een 5% meeropbrengst. Het effect in de praktijk hangt af van de groeiomstandigheden. Bij voor de plant moeilijke omstandigheden zal het effect van YaraVita BIOTRAC en SOLATREL het grootst zijn. Deze combinatie is dus een goede verzekering voor een optimale opbrengst en kwaliteit.

YaraVita BIOTRAC in mais.png

YaraVita BIOTRAC en SOLATREL in mais.png

Bent u nieuwsgierig of deze combinatie past bij uw maïsteelt? Kijk dan op yara.be/mais en vraag een vrijblijvende offerte aan.