YaraBela SULFAN 24+18SO3

YaraBela SULFAN 24+18SO3

YaraBela SULFAN 24+18SO3, ammoniumnitraat met zwavel. YaraBela SULFAN is een hoogwaardige stikstofmeststof met 24% N-totaal en gegarandeerd 18% SO3.

YaraBela SULFAN is een samengestelde meststof waarbij iedere korrel gelijke hoeveelheden van de verschillende voedingselementen bevat. Hierdoor wordt bij het strooien de beste verdeling over het perceel verkregen, belangrijk voor het krijgen van het maximale rendement van de meststof. Dit is bij blends veel minder het geval. De aanwezigheid van verschillende stikstofvormen zorgt voor zowel een snelle stikstofvoorziening via de nitraat-N als voor een meer langdurige werking via de ammonium-N. Daarnaast levert het aanwezige gips een belangrijke bijdrage in de calcium- en sulfaatvoorziening van het gewas. Deze twee elementen leveren een belangrijke bijdrage aan de opbrengst en kwaliteit van het eindproduct.