Info #2 – Voorkomen van nitraatuitspoeling

In bodems vindt altijd enige uitspoeling plaats. Uitspoeling is dus geen nieuw fenomeen, noch volledig vermijdbaar.

Stikstofverliezen verlagen

Nitraatuitspoeling door de landbouw kan wel tot een minimum beperkt worden.

Hier worden de oorzaken van nitraatuitspoeling beschreven en worden concrete oplossingen gegeven om dit verschijnsel te beperken.