Pure Nutrient

Minerale stikstofmeststoffen hebben, afhankelijk van hun samenstelling, een duidelijk effect op de opbrengst en het milieu. Bij Europese landbouwers is bijvoorbeeld al jaren bekend dat nitraatgebaseerde stikstofmeststoffen het meest efficiënt en betrouwbaar zijn. Bovendien belasten deze meststoffen het milieu aanzienlijk minder dan ureumhoudende meststoffen, zoals ureum en urean. Dit heeft onder meer te maken met de lagere verliezen door uitspoeling en vervluchtiging en een lagere CO2-voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus.

Yara's Toolbox

Yara heeft een Toolbox ontwikkeld met diverse tools, apps en diensten die u kunnen helpen de juiste voedingsbeslissingen te maken en de maximale opbrengst uit uw mestinvestering te halen.