Kwaliteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid

Nutriënten in juiste hoeveelheden zijn essentieel voor de gezondheid en het rendement van gewassen. Minerale meststoffen spelen een centrale rol om het rendement te behalen dat telers verwachten en dat nodig is voor een groeiende wereldbevolking.

Maar waar komen minerale meststoffen eigenlijk vandaan? Onder welke randvoorwaarden worden ze geproduceerd? Hoe staat het met de milieuaspecten van de productie?

Dit nummer van Pure Nutrient Info geeft informatie over de kunstmestproductie in Europa en de impact ervan op milieu, over de werkgelegenheid en over diverse andere aspecten.