Vergeet de micronutriënten niet!

Een tekort aan micronutriënten in graan kan vrijwel op elke plek en in elk klimaat voorkomen. En Liebig zei het al: er altijd één nutriënt de beperkende factor. Micro-nutriënten worden vaak over het hoofd gezien. Pas daarom bladmeststoffen toe met YaraVita GRAMITREL.

Micronutriënten komen eerst

Gedurende het gehele seizoen is het van belang de plant te voorzien van de juiste micronutriënten. De belangrijkste nutriënten voor graan zijn mangaan, koper, zink en borium. Zij zorgen dat er geen gebreksverschijnselen optreden en zorgen bovendien voor een hogere opbrengst en betere kwaliteit van het gewas. Een overzicht van de gewasbehoefte staan in deze tabel.

 

Mangaan

Koper

Zink

Borium

Graan (8 t/ha)

70

7

40

5

Welke functies hebben micronutriënten in graan?

De door de plant opgenomen micronutriënten hebben verschillende functies die nodig zijn om fotosynthese plaats te laten vinden.

  • Mangaan is belangrijk voor het energiemetabolisme en synthese van chlorofyl (bladgroen)
  • Zink is cruciaal voor de hormoonbalans en de aarontwikkeling.
  • Koper is essentieel voor de aanmaak van lignine
  • Borium verhoogt de vruchtbaarheid van de pollen

Proeven tonen de toegevoegde waarde van bladbemesting

De afgelopen jaren waren de zomers vrij droog. Droogte zorgt voor stress in de planten en verminderen zodanig hun fotosynthetische werking. De planten kunnen namelijk dan minder goed micronutriënten uit de bodem opnemen. Bij dergelijke omstandigheden is het des te belangrijker om in tarwe een bladbemesting met de juiste micronutriënten toe passen. Uit onderstaande proefresultaten is de toegevoegde waarde van bladbemesting goed te zien.

AA15 01 BE YaraVita GRAMITREL in graan.png

De onderstaande meerjarig proef uit Duitsland laat ook goed zien dat bladbemesting met YaraVita GRAMITREL goede resultaten oplevert. Over de vier jaren dat deze proef gedaan werd, werd een gemiddelde meeropbrengst van 0,4 t/ha gerealiseerd.

AA15 01 BE Bladbemestingsproef wintertarwe DE.png

Met de juiste bladbemesting op het juiste moment behaalt u de beste resultaten. Pas daarom YaraVita GRAMITREL gedurende het seizoen toe in uw graan.