YaraVita GRAMITREL vervangt Mancozeb

Met het wegvallen van Mancozeb vervalt een belangrijke fungicide voor aardappelen, uien maar ook voor bloembollen. Proeven wijzen uit dat, alhoewel het geen fungicide is, YaraVita GRAMITREL de ideale vervanger is voor het middel qua opbrengst en kwaliteit.

Farm to Fork strategie stelt nieuw perspectief

De Farm to Fork strategie van de EU stelt ambitieuze doelen voor 2030. Een concreet voorbeeld hiervan is het verminderen van conventionele gewasbeschermingsmiddelen met 50%. Gevolg is dat dat niet alleen het aantal kilogrammen werkzame stoffen wordt verminderd, maar er weer een aantal werkzame stoffen verdwijnen. Mancozeb is hier een voorbeeld van. Gevolg is dat de zekere mangaan- en zinkvoorziening in verschillende gewassen ook is verdwenen. Gelukkig is hier een alternatief voor.

Nieuwe bladmeststof voor bloembollen

Binnen de teelt van bloembollen is het gebruikelijk om Mancozeb tegen schimmels te gebruiken. Wat minder bekend is, is dat door het gebruik van Mancozeb ook mangaan en zink wordt toegepast. Afhankelijk van de toegepaste hoeveelheid kan tussen de 300-500 gram mangaan en 30-50 gram zink gegeven worden. Dit zal dus gecompenseerd moeten worden, met name op bodems met een hoge pH of luchtigere bodems. Op deze gronden is mangaan minder goed beschikbaar voor de plant. Hoewel YaraVita GRAMITREL geen fungicide is, compenseert het volledig de mangaan- en zinkbehoefte.

Proeven bewijzen resultaat

Het Expertisecentrum Bloembollenteelt heeft in 2020 een proef in lelies (ras: Tatjana) gedaan om te kijken welke middelen met mangaan een goede vervanger voor Mancozeb zijn. In deze proeven werden 17 keer een 0,5 l/ha YaraVita GRAMITRELtoegepast, naast andere concurrende producten. De YaraVita GRAMITREL vertoonde goede prestaties in bladkleuring (vergroeningseffect) en bolopbrengst. De resultaten zijn hier onder goed te zien.

Een alternatief zou YaraVita MANTRAC PRO zijn. De verwachting is dat YaraVita MULTITREL beter presteert, omdat het ook meteen voorziet in zink. Gebrek aan zink is vaak de volgende beperkende factor. De teeltomstandigheden bepalen wat de beste keus is.