Kritieke fase voor opname van nutriënten in granen

In de afgelopen week stegen de temperaturen, zelf met temperaturen van zelfs hoger dan 15°C. Hiermee gaat de groeifase richting het einde van het uitlopen van de laat gezaaide granen en het begin van de opnamefase van de vroeg gezaaide granen. Bladbemesting met YaraVita GRAMITREL is in deze fase cruciaal om de opbrengst te verhogen.

In deze fase is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de toevoer van micronutriënten (zoals borium, koper, mangaan en zink) voldoende is, omdat de meeste biomassagroei de komende weken zal plaatsvinden. In deze stadia hebben granen de meeste micronutriënten nodig om perioden van tekorten te voorkomen. Een tekort kan optreden als gevolg van een ongunstige pH van de bodem, abiotische stress of andere factoren die beschikbaarheid van micronutriënten in de bodem voor planten beperken.

Zorg voor voldoende micronutriënten in de plant

Maar niet alleen de pH en stressfactoren beïnvloeden de opname. Het is evident dat de micronutriënten zelf ook voldoende aanwezig moeten zijn. Zo is koper beperkt aanwezig in humusrijke bodems en wordt de zinkopname beperkt in bodems met veel organische stof. Daarom is een extra bladbemesting nodig om alle micronutriënten op de juiste plaats, in de juiste verhouding en op het juiste moment in de plant te hebben.

De volgende tabel laat zien wat de belangrijkste invloedsfactoren zijn op de beschikbaarheid van spoorelementen. Zo is bijvoorbeeld goed te zien dat een hoger P-gehalte door de toepassing van drijfmest de opname van zink vermindert. En een hoge pH de opname van meerdere sporenelementen beperkt.

Invloed van de locatie op de beschikbaarheid van spoorelementen.png

Bladanalyses tonen tekort aan zink

Ook laten blad-analyses een tekort aan micronutriënten zien in granen gedurende het jaar. In 781 genomen monsters uit Duitsland in de periode 2015-2019 werden meer dan de helft zinktekorten gevonden. Dit is goed te zien in de volgende afbeelding.

Koper (Cu).png

Een tekort aan micronutriënten doet zich in de volgende gevallen voor:

  • Koper: 7%
  • Mangaan: 23%
  • Zink: 52%

Mangaan is gebruikelijk om toe te passen, maar in de praktijk wordt zink vaak over het hoofd gezien. En juist daar is in meer dan de helft van de gevallen een tekort aan. Dit tekort aan zink is met het blote oog moeilijk te zien, en is daarom des te gevaarlijker.

Pas YaraVita GRAMITREL toe voor voldoende micronutriënten

Yara adviseert om in de komende weken 2 l/ha YaraVita GRAMITREL toe te passen voor een voldoende aanvoer van micronutriënten in de plant. Multitrel bevat namelijk de belangrijkste sporenelementen voor graan (koper, mangaan en zink) in de juiste verhouding. Daarnaast zit er stikstof en magnesium in. Deze toepassing is al terugverdiend bij 0,5% meer opbrengst. Afhankelijke van de omstandigheden wordt al snel meer dan 0,5% meer opbrengst gerealiseerd.