Terugbrengen natriuminput voedingswater grote uitdaging

Niet alleen de verplichting om in 2027 emissieloos te telen, ook de noodzaak om in geval van droogte zo min mogelijk water te hoeven lozen, heeft de focus om de natriuminput in het voedingswater terug te dringen nog verder op scherp gezet. Zoals we weten, is oplopend natrium voor velen van u de reden om drainwater te lozen en te stoppen met hergebruik.

Natriuminput in tomaten

Bij natrium input wordt vaak gewezen naar meststoffen. Enerzijds is dit terecht, daar we weten dat verschillende meststoffen en met name kalihoudende meststoffen enig natrium bevatten. Yara is zich hier terdege van bewust en continu op zoek naar grondstoffen met lage natriuminbreng.

Anderzijds zijn er naast meststoffen nog andere bronnen die voor natriuminput in voedingswater kunnen zorgen:

  • Bassinwater bevat altijd enig natrium, hoe dichter bij de kust hoe hoger dit cijfer op kan lopen. Bij wind van zee slaat er zout op het kasdek neer, dat er bij de eerste regenbui vanaf spoelt en in het gietwaterbassin terecht komt. U kunt hier als kweker vaak niet veel aan doen, maar bedenk u wel dat natrium vanuit bassinwater vaak wel een belangrijk aandeel in de totale natriuminput heeft.
  • Hoewel minder in gebruik, bevatten alle desinfectiemiddelen op chloorbasis enig natrium. Zeker waar deze producten in voedingswater worden gedoseerd kan hierdoor het natriumcijfer behoorlijk oplopen.
  • Organische substraten en organische meststoffen zijn niet vrij van natrium. Bij substraten geldt dit zowel voor kokos als voor compost. Door het bufferen en wassen van kokos wordt het grootste deel voor verwerking wel verwijderd, maar niet tot 0%. Compost heeft als basis groenafval. Hoewel planten niet veel met natrium doen, nemen ze het wel op. De hoeveelheid opgenomen natrium scheelt per gewas. Bij compostering blijft natrium gewoon aanwezig. Het verdwijnt niet door compostering en kan uitspoelen in uw drainwater. Organische meststoffen bevatten vaak dierlijke grondstoffen. Hier kan de oorsprong van de natriuminbreng gevonden worden in het voer dat deze dieren gegeten hebben. In veel gevallen is dit gras of mais.
  • Biostimulanten bevatten vaak componenten van plantaardige oorsprong. Evenals voor compost geldt dat bij bewerking van deze producten het natrium in deze plantendelen aanwezig zal blijven. Wees hierop alert als biostimulanten aan het gietwater worden gedoseerd of als restanten in het drainwater terecht kunnen komen.

Om de komende jaren stappen te kunnen zetten in het verbeteren van de kwaliteit van het voedingswater, lees lagere natriumcijfers, zullen we ons op alle genoemde items moeten focussen.

Om de inbreng van natrium in (vloeibare) meststoffen nog verder te verlagen, kunt de komende jaren op ons rekenen. U bent bij Yara in goede handen..