Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders plannen tweede gift met de GrassN app

Honderden Nederlandse en Vlaamse melkveehouders hebben de GrassN app gebruikt voor het plannen van hun stikstofgiften voor de eerste snede. Nu het maaien voor de eerste snede begint, is het ook al tijd om na te denken over de planning van de tweede snede.

Tweede Snede GrassN app - Partial Image Website.jpg

De GrassN app is daarbij echt een handig hulpmiddel. U houdt dan per perceel rekening met:

  • de zwaarte van de eerste snede;
  • of u gaat maaien of weiden;
  • en natuurlijk de weersomstandigheden

Wat is de Yara GrassN app eigenlijk?

Met de GrassN app kunt u de kunstmestgift bepalen op basis van het weer en de omstandigheden op uw bedrijf. Yara Benelux biedt deze door het Nutriënten Management Instituut (NMI) ontwikkelde app aan.

De GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof (N) en daarmee op een hoog ruw eiwitgehalte. Er kunnen vier percelen worden ingevoerd in de GrassN app. Voor elk perceel wordt een apart advies gegeven en er wordt gecorrigeerd op de actuele temperatuur, die de stikstof-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest beïnvloedt. Ook geeft de GrassN app zwavel- en voor latere sneden kali-adviezen.

Iedereen kan de GrassN app hier kostenloos downloaden.

Zwavel juist goed voor de tweede snede

De kans is groot dat de GrassN app een zwavelhoudende meststof adviseert (zoals YaraBela WEIDE-SULFAN). Dat is niet voor niets. In het vroege voorjaar is de mineralisatie nog niet in volle gang. Zwavel zorgt voor een hogere stikstofefficiëntie. En juist nu heeft het gras dat hard nodig. Later in het seizoen profiteert het gras van de gemineraliseerde drijfmest.
Naast de stikstofefficiëntie heeft zwavel ook een positief effect op RE.