Ruweiwitgehalte voorspellen met de Yara GrassN app 2.0

De Yara GrassN app 2.0 geeft een grasgroei- en kwaliteitsverwachting met een 'grasgroeipluim'. Hierin is de groei in kilogram drogestof te zien en de ontwikkeling van het eiwitgehalte. Daarnaast heeft u inzicht in uw stikstofefficiëntie. Dit maakt de GrassN app 2.0 nog handiger dan hij al was. De Yara GrassN app 2.0 gaat in de tweede helft van februari live. Klik hieronder op de blauwe knop om vast toegang aan te vragen en we houden u op de hoogte.

Vraag de Yara GrassN app 2.0 aan

Klik hier om de Yara GrassN app 2.0 aan te vragen

Sturen op het ruweiwitgehalte kan via

 1. de streefopbrengst
 2. de stikstofbemesting

1. Sturen op RE met de streefopbrengst

Bij een langere groeiduur stijgt de opbrengst, maar daalt het eiwitgehalte. Het ruweiwitgehalte daalt met 3,5 - 4,5 gram RE/kg drogestof voor elke dag later weiden of maaien.

In GrassN kunt u de ‘Streefopbrengst’ aanpassen door op de knop ‘Aanpassen’ te klikken en de gewenste streefopbrengst in te vullen. Klik op ‘Geef advies’ voor het berekenen van een nieuw advies.

 • Voor meer ruweiwit: verlaag de streefopbrengst
 • Voor minder ruweiwit: verhoog de streefopbrengst

2. Sturen op RE met stikstofbemesting

Het stikstofadvies wat de GrassN geeft is gebaseerd op de Streefopbrengst dogestof. Bij een gelijkblijvende drogestofopbrengst kan met stikstof bemesting iets gecorrigeerd worden op het ruweiwit gehalte.

10 kg meer of minder stikstof geeft bij een

 • Bij een weidesnede 6 - 7 gram meer of minder RE per kg drogestof
 • Bij een maaisnede 5 - 6 gram meer of minder RE per kg drogestof

Wat doet de Yara GrassN app voor u?

Yara GrassN geeft u advies om kunstmest op grasland zo goed mogelijk te benutten, zowel bij maaien als weiden. Opbrengst èn kwaliteit door een onafhankelijk advies over dosering en optimale timing van de kunstmestgift tot op perceelsniveau.

Met de GrassN app kunt u de kunstmestgift bepalen op basis van het weer en de omstandigheden op je bedrijf. Yara biedt deze door het Nutriënten Management Instituut (NMI) ontwikkelde app aan.

GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof (N) en daarmee op een optimaal ruweiwitgehalte. Er kunnen meerdere percelen worden ingevoerd in de GrassN app. Voor elk perceel wordt een apart advies gegeven en er wordt gecorrigeerd op de actuele temperatuur, die de stikstof-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest beïnvloedt. Ook geeft de GrassN app zwavel- en voor latere sneden kaliadviezen.

Iedereen kan de GrassN app kosteloos gebruiken.

1e snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de Bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest.

Vanaf 2e snede

Voor de tweede snede is er een zwaveladvies afhankelijk van de 1e snede-bemesting en grondeigenschappen. Voor de derde en latere sneden worden ook kali-adviezen gegeven, afhankelijk van de mestgiften en kalitoestand.

Hoe werkt de Yara GrassN app?

De GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel gebruikt de volgende data om tot het beste advies te komen:

 • Weer van de afgelopen weken
 • 10-daagse weersverwachting
 • Grondsoort
 • Bodemvruchtbaarheid (org. stof)
 • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
 • Geplande mestgift
 • Geplande kunstmestgift
 • Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

Grasgroeipluim GrassN app 2.0

NMI uit Wageningen

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut uit Wageningen. Meer dan 40 jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies.

Vragen en delen van ervaringen

Vragen over de werking van de GrassN app of de gegeven adviezen beantwoorden we graag. Uw kunt onze graslandspecialist Theo Courtz bereiken via: yarabenelux@yara.com.