Yara GrassN app

Timing is alles. Yara GrassN geeft u advies om kunstmest op grasland zo goed mogelijk te benutten, zowel bij maaien als weiden. Opbrengst èn kwaliteit door een onafhankelijk advies over dosering en optimale timing van de kunstmestgift tot op perceelsniveau. Kortom: meer melk uit gras.

Klik hier om direct naar de app te gaan voor een gratis en onafhankelijk advies.

 

Yara GrassN Advertorial

 

Wat doet de app voor u?

Met de GrassN app kan je kunstmestgift bepalen op basis van het weer en de omstandigheden op je bedrijf. Yara biedt deze door het Nutriënten Management Instituut (NMI) ontwikkelde app aan.

GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof (N) en daarmee op een hoog ruweiwitgehalte. Er kunnen vier percelen worden ingevoerd in de GrassN app. Voor elk perceel wordt een apart advies gegeven en er wordt gecorrigeerd op de actuele temperatuur, die de stikstof-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest beïnvloedt. Ook geeft de GrassN app zwavel- en voor latere sneden kaliadviezen.

Iedereen kan de GrassN app kostenloos downloaden.

1e snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de Bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest. 

Vanaf 2e snede

Voor de tweede snede is er een zwaveladvies afhankelijk van de 1e snede-bemesting en grondeigenschappen. Voor de derde en latere sneden worden ook kali-adviezen gegeven, afhankelijk van de mestgiften en kalitoestand. 

Hoe werkt de GrassN app?

De GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel gebruikt de volgende data om tot het beste advies te komen:

  • Weer van de afgelopen weken
  • 10-daagse weersverwachting
  • Grondsoort
  • Bodemvruchtbaarheid (org. stof)
  • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
  • Geplande mestgift
  • Geplande kunstmestgift

Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

NMI uit Wageningen

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut uit Wageningen. Meer dan 40 jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies. 

Vragen en delen van ervaringen

Vragen over de werking van de GrassN app of de gegeven adviezen beantwoorden we graag. Uw kunt onze graslandspecialist Theo Courtz bereiken via: Theo.Courtz@yara.com. 

Gratis advies!

Klik hier om direct naar de app te gaan voor een gratis en onafhankelijk advies.

NB: iOS toestellen maken niet automatisch een app-knop aan na 1e gebruik van de GrassN app zoals bij Android toestellen wel gebeurt. Lees hier hoe u dat eenvoudig kunt instellen op uw iPhone en iPad.