Yara en Valtra werken samen om de CO2-vastlegging per hectare gras in beeld te brengen

Yara werkt aan de reductie van CO2 uitstoot bij de productie van kunstmest, maar kijkt ook hoeveel CO2 door gras vastgelegd kan worden. Daarbij wordt samengewerkt met trekkerfabrikant Valtra. Een gezamenlijk driejarig onderzoek moet leiden tot meer inzicht over hoe minder uit te stoten, meer CO2 vast te leggen en het bereiken van een hogere kwaliteit.

Het onderzoeksproject is er uiteindelijk op gericht om duidelijk anders om te gaan in de teelt van gras als het gaat om digitaliseren en efficiënt omgaan met grondstoffen. Consumenten zullen in de toekomst niet uitsluitend willen weten waar hun voedsel vandaan komt, maar ook willen weten hoeveel brandstof, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen werden gebruikt en wanneer.

In het eerste jaar van het onderzoek ligt de focus vooral op de introductie van nieuwe technieken. Verdere metingen worden gedaan in het tweede en derde jaar. De conclusies die hieruit komen, zullen in ieder geval aantonen dat er geen simpele ‘one-trick’ oplossing is. Het gehele teeltproces zal geoptimaliseerd moeten worden.

 

GA09 Yara en Valtra werken samen.jpgGA09 Yara en Valtra werken samen 2.jpg