SNCR/SCR hybridesystemen voor NOx-reductie

In recente jaren zijn hybridesystemen ontwikkeld voor NOx-reductie, waarbij een combinatie wordt gebruikt van SCR- en SNCR-technologieën. Deze hybridesystemen verlagen het niveau aan stikstofoxiden (NOx) in de rookgassen met een behandeling in 2 stappen: selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) gevolgd door selectieve katalytische reductie.

Power plant

Waarom een SNCR/SCR hybridesysteem kiezen?

Een hybridesysteem kan een interessant alternatief zijn in vergelijking met een enkel SCR-systeem. Hybridesystemen helpen een evenwicht te vinden tussen investeringskosten (CAPEX) en bedrijfskosten (OPEX). Dit is met name nuttig in gevallen waarin:

  • een aanzienlijke vermindering van NOx-emissies wordt verwacht, maar flexibiliteit in de bedrijfsvoering noodzakelijk is
  • de beschikbare installatieruimte voor de katalysator beperkt is
  • het vergroten van de drukval kritisch is, of leidt tot hogere bedrijfskosten en aanzienlijke investeringen

In dergelijke gevallen is een hybridesysteem de beste keuze: het verkleint de omvang van de katalysator die moet worden geïnstalleerd, waardoor de investering en ruimteproblemen op de locatie worden verkleind.

Als u geïnteresseerd bent in het SCR/SNCR-systeem 

neem dan contact op met onze specialist op het gebied van NOx-reductiesystemen.