SNCR systemen voor de reductie van NOx emissies

De niet-katalytische reductietechnologie (SNCR) is een methode voor de emissiereductie van stikstofoxiden (NOx) door het reagens rechtstreeks te injecteren boven de verbranding, waar de temperatuur tussen 850 °C en 1050 °C ligt. SNCR technologie wordt veel gebruikt in cementfabrieken, afvalverbrandingsinstallaties, biomassaketels en ketels op basis van een conventionele brandstof.

Het SNCR systeem van Yara is kostenefficiënt en levert hoge prestaties.

Belangrijke parameters voor een succesvolle toepassing van SNCR technologie zijn:

  • het ontwerp en de prestaties van de injectoren
  • optimalisatie en programmering van de controller
  • de plaats van de injectiepunten
  • het temperatuurbereik ter plaatse van het injectiepunt
  • de keuze van het reagens
  • mogelijke verblijftijd

Met SNCR systemen geïnstalleerd in meer dan 200 faciliteiten wereldwijd, heeft Yara bewezen een SNCR systeem te hebben ontworpen en gebouwd dat goed presteert op industriële locaties.

Onder optimale procesomstandigheden kan met Yara's SNCR technologie tot 80% NOx worden verwijderd.

Yara is een wereldmarktleider in de productie en installatie van SNCR systemen

In oktober 2011 kocht Yara het bedrijf Petro Miljö, toonaangevend in SNCR technologie met meer dan 300 systemen geïnstalleerd over de hele wereld. Yara veranderde de naam van het bedrijf, maar behield het team van specialisten met hun grote kennis van de processen en noden van hun klanten in diverse takken van industrie, bijvoorbeeld: cementfabrieken, verbrandingsinstallaties, ketels, thermische energie, biomassaketels, glasfabrieken, enz.

 

Als u geïnteresseerd bent in het SCR/SNCR-systeem 

neem dan contact op met onze specialist op het gebied van NOx-reductiesystemen.

Why choose SNCR?

Waarom een SNCR systeem kiezen?

De kosten van niet-katalytische reductietechnologie (SNCR) zijn uiterst laag in vergelijking met die van SCR (selectieve katalytische reductie) technologie. Bovendien kan SNCR vaak binnen enkele dagen op uw locatie worden geïnstalleerd, aangezien het hele systeem is uitgevoerd op voorgemonteerde skids en vooraf is getest in onze werkplaatsen.

Werking van een SNCR systeem

Yara's SNCR systeem is gebaseerd op een serie krachtige modules die kunnen worden aangepast om ervoor te zorgen dat uw deNOx proces voldoet aan de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld aan de IPPC-richtlijn of de richtlijn industriële emissies (RIE).

We installeren kant-en-klaar systemen op basis van standaard of specifiek ontworpen modules. Yara kan ook in samenwerking met u uw bestaande SNCR systeem optimaliseren, wijzigen of updaten afhankelijk van uw exacte noden.

Met haar vakbekwaamheden en langdurige ervaring heeft Yara een optimale efficiëntie gerealiseerd in het complete SNCR systeem, met name door het programmeren van de PLC en zijn injectoren waardoor extreem hoge percentages NOx reductie worden behaald.

De SNCR technologie van Yara zorgt voor:

  • maximaal 80 mg/Nm3 NOx van een afvalverbrandingsinstallatie 
  • vermindering met 80% van de NOx in droge processen bij de productie van klinker in cementfabrieken 
  • vermindering van de NOx emissies met ongeveer 60% in ketels

Yara beschikt over een mobiele SNCR testinstallatie om u te helpen bij uw projecten. Met deze installatie kan een complete technische en milieutechnische haalbaarheidstest in uw installatie worden uitgevoerd. In geval van ongewone processen of wanneer de eisen van NOx reductie zeer specifiek zijn, raden wij een testperiode aan. Ons team kan een test van enkele dagen organiseren met onze speciale testinstallatie op uw locatie, waar ook ter wereld. De ervaring die Yara heeft op dit gebied is zeer belangrijk: zij garandeert emissieniveaus voor NOx, NH3-slip en reagensverbruik voor ieder specifiek project.

Casestudy van 14 cementfabrieken (artikelen in het Engels)