Calciumgebrek (ca) wordt erger door

 • Zure gronden
 • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
 • Zure veengronden
 • Natriumrijke gronden
 • Gronden rijk aan aluminium
 • Droge omstandigheden
 • Vruchten rijk aan stikstof of kalium
 • Grote vruchten

Calcium is belangrijk voor

 • Nieuwe wortelgroei
 • Een goede ontwikkeling van het blad en de vruchten
 • Voorkoming van rotting van de vruchten na de oogst