De N-Sensor®, hoe werkt het?

De N-Sensor® is het resultaat van landbouwkundig en technologisch onderzoek uitgevoerd door het Yara Research Center in Hanninghof, Duitsland. Meer dan duizend Yara N-Sensor® units zijn momenteel wereldwijd in gebruik. Landbouwers kozen voor de N-Sensor® om zijn betrouwbaarheid en bewezen voordelen. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Werkingsprincipe 

De Yara N-Sensor® is een optisch instrument. Het meet het licht dat door het gewas wordt gereflecteerd in verschillende golflengten. Dit werkt op basis van omgevingslicht (klassieke N-Sensor®) of met eigen verlichting (N-Sensor® ALS). Het systeem is ontworpen voor continugebruik bij normale tractorsnelheid, waarbij banen van ongeveer 3 meter breed aan beide zijden van de tractor gescand worden.

De N-Sensor® levert betrouwbare en representatieve metingen. De N-Sensor® ALS is voorzien van een ingebouwde verlichting waardoor hij dag en nacht kan worden ingezet. De gemeten lichtreflectie bevat informatie over het bladgroengehalte (chlorofyl) en de biomassa. Deze twee indicatoren worden gebruikt voor het berekenen van N-opname en bijbehorende optimale N-gift. Op basis van die informatie wordt de kunstmeststrooier aangestuurd. Zo wordt de N-toediening continu aangepast aan de werkelijke gewasbehoefte.

biomassa sensor