Precisielandbouw

Stikstofmeststoffen zijn onmisbaar voor de moderne landbouw en de wereldvoedselvoorziening. Maar overbemesting is schadelijk voor het milieu.

Meer met minder

Zowel vanuit economisch als vanuit milieuoogpunt is minimaal bemesten voor een optimale opbrengst de beste strategie.

Yara´s precisie-apparatuur helpt landbouwers de bemesting op elke plaats in het perceel nauwkeurig af te stemmen op de gewasbehoefte.