Opbrengst optimaliseren, milieu beschermen

Nitraatgebaseerde meststoffen, zoals kalkammonsalpeter en nitraatgebaseerde NPK-meststoffen, zijn efficiënte en betrouwbare meststoffen. Ze leveren de gewenste precisie, efficiency en betrouwbaarheid om aan de landbouwkundige en milieueisen van een duurzame landbouw te voldoen. Yara nitraatmeststoffen garanderen een nauwkeurig strooibeeld, snelle stikstofopname en lage verliezen en zijn daarmee een logische keuze voor landbouwers die precisielandbouw willen toepassen.

Ureum, Urea of KAS?

opbrengst kasPrecisie-instrumenten voor de landbouw kunnen worden gebruikt voor alle soorten stikstofmeststoffen. Ze zorgen voor meststofbesparingen, een uniforme gewashoogte en een verhoogde opbrengst en gewaskwaliteit.

Precisielandbouw is echter het zinvolst bij meststoffen met de hoogste strooiprecisie, snelste opname en kleinste verliezen –dus nitraatmeststoffen. 
Ureum-gebaseerde meststoffen zijn onderhevig aan onvoorspelbare vervluchtigingsverliezen en geven een minder egaal strooibeeld. Bovendien worden ureum-gebaseerde meststoffen langzamer door het gewas opgenomen. Daarom adviseert Yara om nitraatmeststoffen te gebruiken in combinatie met precisielandbouwapparatuur.

Yara's Meststoffen

Dit zijn enkele van onze meststoffenfamilies voor verschillende groepen meststoffen. Als u op zoek bent naar efficiënte stikstofmeststoffen, meststoffen met alle belangrijke nutriënten of micronutriënten om een gebrek te verhelpen, Yara heeft wat u nodig heeft.