Verbetering van opbrengst en gewaskwaliteit

Precisielandbouw helpt landbouwers om de N-gift met niet eerder bereikte precisie af te stemmen op de N-behoefte van het gewas. Een betere afstemming op verschillen in N-behoefte binnen het perceel zorgt voor een uniformere gewasstand met minder legering, verbetert de opbrengst en kwaliteit van het geoogst product, bespaart kosten en beperkt milieubelasting tot een minimum.

Wat zijn de belangrijkste voordelen voor de landbouwer? Kunnen besparingen gekwantificeerd worden? Veldproeven geven antwoord.

optimale stikstofgift

N-efficiency verhogenUitspoeling beperken

Legering terugdringen

Legering terugdringen

Overbemesting tijdens de strekkingsfase resulteert in een verhoogde kans op legering. Lichte legering in een laat stadium vermindert de opbrengst met 5-15%, het valgetal met 10-15% en de sedimentatiewaarde met 5-10%. Oogstkosten kunnen met 200 tot 300% oplopen in geval van ernstige legering. Om legering te voorkomen worden groeiregulatoren gebruikt. Met de Yara N-Sensor® kunnen deze middelen intelligent worden gedoseerd: stevige planten hebben maximale bescherming nodig en krijgen een hogere dosering. Bij slappe, dunne planten wordt de dosering naar behoefte verlaagd.

Dorsprestaties verbeteren 

Combinebestuurders weten dat precisiebemeste gewassen gemakkelijker te oogsten zijn. Grootschalige veldproeven, uitgevoerd tussen 2002 en 2004 in Duitsland, hebben de effecten van de Yara N-Sensor® op de dorseigenschappen van granen bevestigd. Sensorgestuurde bemesting verbetert de prestaties van de combine gemiddeld met 9 tot 33% in vergelijking met uniforme bemesting.

dorprestatis verbeterenIn 2004 gaf een gedetailleerde analyse van de proefresultaten een opbrengststijging van 4% te zien, evenals een opvallende daling van het brandstofverbruik van de combine met 17%. De redenen voor deze verbeterde prestaties zijn:

  • Homogenere gewasdichtheid (aren/m²)
  • Uniforme hoogte
  • Betere en gelijkmatiger rijping 
  • Gemakkelijker maaien

Verbeterde dorsprestaties betekent een hogere efficiency. Tegelijkertijd is het oogstvenster breder. Gewassen die sensorgestuurd bemest worden, kunnen 3 tot 5 dagen eerder tot wel 2 dagen later geoogst worden. Een uniform gewas droogt ’s morgens sneller en wordt ‘s avonds minder snel vochtig, waardoor langer gedorst kan worden.