Zekerheid over kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid

Wat is Product Stewardship?

Minerale meststoffen hebben een enorme impact op de landbouw, maar ook op het milieu. Product Stewardship is een totaalaanpak en helpt de landbouwer een maximaal rendement te behalen, waarbij de effecten op gezondheid, veiligheid en milieu in alle stadia van de levenscyclus tot een minimum worden beperkt. 

Deze Pure Nutrient nieuwsbrief legt uit hoe Yara omgaat met Product Stewardship en wat dit betekent voor uw dagelijkse landbouwpraktijk.