De juiste meststof kiezen is een van de manieren om efficiënter te worden. Maar passend en evenwichtig gebruik van meststoffen en niet meer of minder gebruiken dan nodig is, is net zo belangrijk.

Nitraatmeststoffen zijn onderdeel van een continu efficiëntieproces dat al voor het bemesten begint en lang na de oogst van dat seizoen nog zijn vruchten afwerpt.

Yara's nitraatmeststoffen kunnen u voor, tijdens en na bemesting helpen efficiënter te telen:

Voor bemesting: nauwkeurige meting voor een exacte dosering

Zonder nauwkeurige real time gegevens over de nutriëntenbehoeften van uw planten kunt u eenvoudig de verkeerde hoeveelheid bemesting gebruiken. Te weinig kunstmest en de grond verarmt met laagwaardige gewassen tot gevolg. Teveel kunstmest is niet alleen zonde van het geld, maar laat ook een overschot aan stikstof achter in de bodem met alle negatieve gevolgen voor het milieu van dien.

Precieze metingen in het veld worden makkelijker met digitale tools zoals de Yara N-Tester, waarmee u ter plaatse de stikstofbehoefte kunt bepalen. Met deze inzichten kunt u de optimale opbrengst en nutriëntenkwaliteit bewerkstelligen.

Tijdens bemesting: nauwkeurig en gelijkmatig strooien

Nauwkeurig en gelijkmatig strooien is ook een belangrijk onderdeel om de efficiëntie te optimaliseren. Dankzij de hoge dichtheid kan ammoniumnitraat beter en nauwkeuriger worden verstrooid. Veranderlijke weersomstandigheden en zelfs een licht briesje kunnen voor aanzienlijke fouten zorgen bij het strooien van bijvoorbeeld ureumhoudende producten.

Yara heeft ook digitale instrumenten om variabele stikstofbehoefte per veld aan te pakken en zo een beter resultaat te garanderen. De Yara N-sensor en de GrassN app zijn oplossingen die via het land en via satellieten werken en samen met onze stikstofaanbeveling een van de meest geavanceerde kaarten voor variabele stikstofdosering genereren.

Efficientie Eiwitgehalte.jpg

Na bemesting: betere opname voor een hogere opbrengst en lagere restnitraten

Planten zijn gek op nitraten. Ze nemen ze snel en gemakkelijk op en groeien daarna uit tot gezondere, hoogwaardigere gewassen met meer nutriënten.

Met een nitraathoudende oplossing kiest u voor een hogere opbrengst per kilogram bemesting. Bij veldproeven die Yara heeft uitgevoerd, leverden meststoffen tot wel 9 % meer opbrengst op dan ureumhoudende producten in dezelfde hoeveelheden.

Door de snelle opname van nitraten, de gedeelde toepassingen en met de juiste beslissingen over de hoeveelheid nitraten kunt u de stikstofoverschotten die in de bodem achterblijven nadat de planten de benodigde nutriënten hebben opgenomen, beter beheersen. Stikstofoverschotten die na de oogst in de bodem achterblijven, kunnen tot onder de wortelzone lekken en in het grondwater terechtkomen.

Nitraatmeststoffen verzuren de bodem minder, waardoor u na de oogst tijd en geld kunt besparen om de bodem weer in balans te brengen.

Efficientie Kalkbehoefte.jpg

 


 

Yara's op nitraat-gebaseerde oplossingen