mei 23, 2024

Voorkom zwaveltekorten in granen met YaraVita Thiotrac

In tarwe- en wintergerstvelden zijn soms lichtgroene delen waar te nemen, wat wijst op een terugkerend probleem van zwaveltekort.

Een tekort is niet meer op te lossen als het optisch waarneembaar is. Het is dus zaak om op tijd zwavel te geven. Met een bladbemesting met YaraVita Thiotrac is dit eenvoudig toe te passen.

Verschillende oorzaken zwaveltekort

De oorzaak van zwaveltekorten is te vinden in de eigenschappen van zwavel als voedingsstof. Zwavel, aanwezig als sulfaat, lost goed op in bodemwater, wat normaal gesproken de opname door de plant bevordert. Echter, door meerdere factoren wordt deze opname momenteel belemmerd:

  • Lage Smin-waarden in de bodem door uitspoeling in de winter,
  • Vertraagde mineralisatie door lage bodemtemperaturen,
  • Beperkte verdamping en transpiratie die de opname stremmen,
  • Ongunstige wortelontwikkeling door vochtige omstandigheden.

Zwavelbemesting in het voorjaar

De bemestingspraktijken in het vroege voorjaar spelen een cruciale rol. Door onder andere hoge neerslag kan zwavel uitspoelen en onbereikbaar worden voor de planten in de diepere bodemlagen. Zwavel is essentieel tijdens de aar-vorming in tarwe, omdat het nodig is voor de vorming van chloroplasten, die op hun beurt chlorofyl (bladgroen) aanmaken. Omdat zwavel minder goed door de plant wordt herverdeeld dan stikstof, is continue opname tot aan de korrelvulling cruciaal, ook voor sterke eiwitvorming.

Aanbevolen zwavelhoudende meststoffen

Het gebruik van zwavelhoudende nitraatmeststoffen heeft zich bewezen bij elke stikstofgift. Een specifieke aanbeveling is YaraBela Sulfan, met 24% stikstof en 18% SO3. Dit product staat bekend om zijn uitstekende strooikwaliteit en optimale stikstof-zwavelverhouding, wat leidt tot hoge opbrengsten en meer eiwitproductie in de korrels. Als alternatief biedt YaraVita Thiotrac een effectieve zwavelbemesting tot aan BBCH-stadium 79. Aanbevolen wordt een toepassing van 2 x 3 liter per hectare tussen BBCH 39 en 79, of een eenmalige toepassing van 5 liter per hectare tussen BBCH 59 en 79.

Deze gerichte bemestingsstrategieën helpen om de gezondheid en productiviteit van graangewassen te optimaliseren, zelfs onder uitdagende groeiomstandigheden.