Nu stikstof kopen of toch wachten?

In tegenstelling tot andere jaren blijven de prijzen van stikstofkunstmest hoog. De vraag is of dit gevolgen heeft voor de inkoopstrategie van agrariërs. Is het beter te wachten met aankopen, omdat vorig jaar de prijs lager was? Of toch nu aankopen en eventuele verdere prijsstijgingen voor zijn? Dit artikel geeft u inzicht in de achtergronden en de wat de verwachtingen.

Waarom de prijs van stikstof nu hoog is en mogelijk hoog blijft

De stikstofmarkt speelt zich af op een mondiaal niveau. Er zijn dus veel factoren die de prijs beïnvloeden. We bespreken er een paar: koud weer in het voorjaar, wereldwijde graanprijs, gasprijs en ruwe grondstof prijzen.

  • De eerste beperkt zich tot West-Europa. Door het koude voorjaar is de vraag naar stikstofkunstmest laat op gang gekomen. De vraag houdt daardoor ook tot later in het seizoen aan, waardoor de prijs hoog blijft.
  • De graanprijs heeft effect op de prijs voor stikstofkunstmeststoffen. Een hoge graanprijs motiveert boeren over heel de wereld het maximale uit hun graan te halen. Er wordt waar mogelijk dus extra geïnvesteerd in stikstof. Op dit moment zijn de prijzen voor graan hoog. De vraag is groot, de bodem van de voorraden van vorig jaar zijn in zicht. De vraag is zelf zo groot, dat de nieuwe oogst een beperkt of zelfs geen drukkend effect heeft op de prijs. Ook de weersomstandigheden werken op dit moment prijsopdrijvend: droogte in Noord-Amerika en nat weer in Europa. Met alle gevolgen van dien voor de stikstofprijs.
  • Een van de belangrijkste indicatoren van de prijzen voor stikstof is de energieprijs en met name de gasprijs. In augustus 2020 lag de gasprijs tussen de 1 en 2 USD. In augustus 2021 lag de gasprijs tussen de 14 en 15 USD. Alleen al op grond hiervan is er weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te vermoeden dat de prijzen voor stikstofmeststoffen op korte termijn niet hard zullen dalen, eerder stijgen of stabiliseren.
  • Niet alleen in de agrarische vakpers, maar ook op het gewone journaal horen we dat alle ruwe grondstoffen duur zijn en blijven. Ook dit schept een verwachting voor de nabije toekomst voor de stikstofprijzen.

Goede deal in juni

Deze ontwikkelingen zijn al een paar maanden aan de gang. Agrariërs die in juni hierop hebben geanticipeerd en een deel van hun stikstoffenmeststoffen hebben aangekocht hebben een goede zet gedaan. Dit ondanks dat ze voor een hogere prijs hebben aangekocht dan dat ze gewend waren vanuit het verleden.

Ook nu nog adviseren we aan agrariërs vanwege de eerder genoemde omstandigheden om op dit moment een deel van kunstmestbehoefte veilig te stellen voor volgend voorjaar. Door een gespreide aankoop over het jaar loopt een agrariër minder risico op grote kosten opdrijvende tegenvallers.

Stikstofmeststoffen zijn altijd nodig. Het is niet te overwegen om een jaar maar geen stikstof in de vorm van kunstmest toe te passen vanwege een hogere prijs. Daarom loont het om slim in te kopen.

Als een boer alles van de afgelopen 10 jaar op een rij zou zetten, dan blijkt dat buiten het hoog seizoen om kunstmestaankopen bijna altijd een voordeel oplevert.

In het begin van het groeiseizoen worden veelal eerst zwavelhoudende stikstofmeststoffen ingezet. Het is dus verstandig met de huidige inkoop voor opslag op deze meststoffen te concentreren.

Gespreide aankoop betekent ook slim opslaan

In zo'n vroeg stadium is het natuurlijk belangrijk om de optimale kwaliteit van de meststoffen te waarborgen. Big Bags zijn bijzonder geschikt voor opslag op het boerenbedrijf, omdat hierdoor de kunstmestkwaliteit uit de productie optimaal behouden blijft. Contact met de buitenlucht en dus vocht wordt vermeden. Big Bags zijn zowel binnen als buiten goed en veilig op te slaan.

Agrariërs die interesse hebben in het aankopen van stikstofmeststoffen voor opslag kunnen dat bij Yara zelf kenbaar maken.

“Ga naar yara.nl/offerte of yara.be/offerte. Daar kan de agrarische ondernemer geheel vrijblijvend een offerte aanvragen en kiezen uit vier verschillende stikstofproducten uit de YaraBela productfamilie (KAS-producten):

De aanvrager kan zelf een voorkeursleverancier aangeven en Yara zorgt dat de gekozen leverancier zich ontfermt over de aanvraag. Voor elke offerte aanvraag ligt er ook nog een Yara pet of t-shirt in het verschiet.