Zwavel is belangrijk

Zwavel is één van de zes belangrijkste nutriënten voor de groei van gewassen. Het is een essentieel onderdeel van aminozuren, co-enzymen en vitamines. Het eiwitgehalte en de kwaliteit van de oogst zijn afhankelijk van voldoende aanbod van zwavel.

Aangezien de luchtkwaliteit in geïndustrialiseerde landen door milieumaatregelen sterk is verbeterd, is de depositie (aanvoer) van zwavel uit de lucht sterk teruggelopen. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen qua opbrengst en kwaliteit hoger geworden. De combinatie van deze factoren verklaart de toenemende aandacht en noodzaak voor zwavelbemesting in de afgelopen tien jaar.

Deze Pure Nutrient info behandelt de vragen rondom zwavelbemesting in de huidige landbouw.