Meer melk uit gras

Grasland is de beste en goedkoopste voedingsbron voor rundvee en met name voor melkvee. Toch wordt de waarde van gras vaak ondergewaardeerd.

Veel en goed gras is uiterst belangrijk voor een goede en rendabele melkproductie. Daarbij spelen allerlei factoren een rol.

De bemesting heeft een directe invloed op kosten, winst en kwaliteit en is daarmee een van de belangrijkste factoren om mee te sturen. Deze Pure Nutrient Info gaat over de benutting en bemesting van grasland voor een optimale productie.