NOx-reductie via SNCR- en SCR-systemen met watervrije ammoniak

Watervrije ammoniak kan rechtstreeks, in gasvorm (meestal) of in vloeibare vorm, worden gebruikt met SNCR- en SCR-systemen. Watervrije ammoniak wordt gewoonlijk opgeslagen onder druk (5 tot 10 bar), maar kan ook worden opgeslagen bij atmosferische druk, mits opgeslagen bij -33 °C.

NOx-reductie met SCR- en SNCR-systemen met behulp van watervrije ammoniak is de meest effectieve deNOx technologie.

Yara is wereldwijd marktleider in productie en veilig transport van ammoniak in zijn diverse vormen. Yara heeft meerdere productielocaties over de hele wereld die aan haar klanten leveren.

Yara kan u helpen door veiligheidsregels en wettelijke verplichtingen voor het gebruik en de opslag van ammoniak op te nemen in de training van uw medewerkers. Yara heeft een eeuw lang ervaring in productie en transport van watervrije ammoniak. Wij delen onze expertise in het gebruik van ammoniak, zodat dit product voor u een veilige keuze is.

Indien u specifieke vragen hebt over ammoniak, neemt u contact op met onze deNOx specialist.

Voor NOx reductie adviseert Yara daar waar mogelijk ammoniak te gebruiken.

Waarom watervilje ammoniak gebruiken?

Watervrije ammoniak heeft voordelen boven een ammoniakwater en ureum wanneer een hogere mate van NOx-reductie vereist is. Bij een correcte opslag, goed gebruik en kennis van de eigenschappen van ammoniak, kan deze reagens zonder risico worden gebruikt om NOx in uw SCR-systeem om te zetten in stikstof en water. De voordelen van watervrije ammoniak zijn onder andere:

  • Watervrije ammoniak bevat 100% reagens en zorgt dus voor een hoge efficiëntie en lage transportkosten
  • Minder vorming van stikstofoxide en koolmoNOxide
  • Hogere efficiëntie dan ureum in SNCR-systemen bij hoge temperaturen
  • Minder kans op verontreiniging en corrosie in de gasstroom na de injectie-apparatuur

Velige en betrouwbare leveringen

Wij kunnen watervrije ammoniak over de hele wereld transporteren naar uw locatie per:

  • Tankwagen
  • Spoor
  • Schip/binnenvaartschip

Indien u specifieke vragen heeft over ammoniak, neemt u contact op met onze deNOx specialist.

Philippe Gevers
Philippe Gevers
Sales Manager Base-Chemicals