NOx-reductie via SNCR- en SCR-systemen met ammoniakwater (ammonia)

Ammoniakwater (of ammonia) wordt verkregen door ammoniak (100%) op te lossen in water. Deze oplossing kan rechtstreeks worden toegepast in SNCR- en SCR-systemen.

Ammoniakwater is veiliger in gebruik dan watervrije ammoniak wegens de sterk verlaagde dampdruk als gevolg van de aanwezigheid van water. Met de juiste opslag en correcte behandeling kan dit reagens veilig worden gebruikt om de NOx-emissies te reduceren. Reeds meer dan 100 jaar produceert en levert Yara wereldwijd ammoniak.

Voor NOx-reductie adviseert Yara, indien mogelijk, om ammoniakwater te gebruiken.

Waarom kiezen voor ammoniakwater?

Ammoniakwater van Yara kan voor u geschikt zijn omwille van de volgende redenen

 • Effectiever dan ureum en minder gevaarlijk dan watervrije ammoniak, kortom een goed compromis
 • De risico's met betrekking tot transport, opslag en gebruik van ammoniakwater zijn veel kleiner dan die van watervrije ammoniak. Omdat de ammoniak is opgelost in water, is de dampdruk ervan lager, waardoor opslag mogelijk is bij omgevingstemperatuur en -druk
 • In vergelijking met waterhoudende ureumoplossingen is ammoniakwater efficiënter qua transport en opslag. NOxCare-ammoniakoplossing 24,5% bevat 9,5% meer stikstof dan een 40% NOxCare-ureumoplossing
 • Wanneer hogere NOx-reducties vereist zijn, heeft ammoniak meerdere voordelen ten opzichte van ureum:

Bijvoorbeeld

 • Minder secundaire reacties waarbij stikstofoxiden en koolmoNOxide gevormd worden
 • Hogere efficiëntie dan ureum in SNCR-systemen bij hoge temperaturen
 • Minder kans op vervuiling en corrosie van apparatuur in de gasstroom na het injectiepunt
 • Een lekkage van ureumoplossing leidt tot de vorming van een witte zoutneerslag, waardoor uw apparatuur er vuil en verouderd uitziet. Dit wordt vermeden door ammoniakwater te gebruiken.

Veilige en betrouwbare leveringen

Wij transporteren ammoniakwater naar uw locatie waar ook ter wereld via

 • de weg (tankwagen)
 • het spoor (goederenwagon)
 • het water (schip/binnenvaartschip)

Indien u specifieke vragen hebt over het ammoniakwater van Yara, neemt u contact op met onze deNOx specialist.

Telemetrie en veilige opslag van ammoniakwater die wordt gebruikt voor NOx reductie

Voor uw gebruiksgemak kan Yara telemetrie installeren op uw opslagtank. Met Yara's telemetriesysteem wordt uw voorraad reagens op afstand en in real time gemeten. Yara is verantwoordelijk voor het in stand houden van de door u gewenste voorraad ammoniakwater.

Indien u vragen hebt over telemetrie, aarzel niet om contact op te nemen met onze deNOx specialisten.

Philippe Gevers
Philippe Gevers
Sales Manager Base-Chemicals