Veiligheidsinspecties en trainingspakketten

Veiligheid staat centraal bij al onze activiteiten. Yara is wereldwijd de grootste trader van ammoniak, produceert en transporteert al meer dan 100 jaar ammoniak uit haar eigen fabrieken. Onze status als marktleider is gebaseerd op een voorbeeldige veiligheidsreputatie, genaamd “Veiligheid is een bewuste keuze”, die we ook in praktijk brengen in onze eigen fabrieken en bij onze klanten.

Onze benaderingswijze is om u rechtstreeks advies te geven over de veiligheid met betrekking tot ammoniak en andere reductiemiddelen, dat u zelf in praktijk kunt brengen op uw locatie en bij uw deNOx bedrijfsactiviteiten.

Als uw medewerkers training nodig hebben over opslag en gebruik van ammoniakwater voor uw deNOx systemen, kunnen we al uw vragen beantwoorden. Indien gewenst, kunnen we ook trainingssessies inrichten en houden over het gebruik en opslag van ammoniak voor deNOx systemen.

Ammonia delivery

We kunnen u diverse veiligheidsgerelateerde services bieden. Deze services zijn nauw verbonden met NOx reductie, zoals:

Veiligheidstraining van uw personeel. Deze trainingssessies zijn zeer belangrijk, omdat een verkeerde handling, om welke reden dan ook, van ammoniak (water) ernstige gevolgen kan hebben:

  • Voor uw medewerkers, om op veilige wijze het deNOx systeem in uw installatie te bedienen, met name bij gebruik van ammoniak (water). Deze training bevat ook veiligheidstips voor ammoniak (water) aan de hand van Yara's eigen veiligheidsbenadering
  • Voor uw managers, over de veiligheidsnormen die specifiek gelden voor ammoniak (water), over het voorkomen van ongevallen, over het herkennen van een kans op een ongeval, en hoe te reageren wanneer een noodlottig ongeval zich heeft voorgedaan

Veiligheidsanalyse met betrekking tot ammoniak (water) op uw locatie, met duidelijk vermelde aanbevelingen die we u geven. Dit kan gepaard gaan met een inspectie vooraf, of met voorbereidingen voor inspecties door de autoriteiten

Inspecties ter plaatse voorafgaande aan de levering, waarna duidelijk alles wordt vermeld wat aanwezig dient te zijn voor de levering van ammoniak (water).

Onze veiligheidseisen zijn ook van toepassing op onze eigen locaties en onze logistieke keten: vanaf de productie in onze fabrieken tot het verbruik van onze producten door u, trainen we continu niet alleen onze eigen medewerkers maar tevens de vervoerders die onze producten veilig transporteren naar uw locatie.

 

Als u geïnteresseerd bent in het SCR/SNCR-systeem 

neem dan contact op met onze specialist op het gebied van NOx-reductiesystemen.