Kaliumgebrek (k) wordt erger door

  • Zure gronden (lage pH)
  • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
  • Droge omstandigheden
  • Hoge neerslag (uitspoeling) of intensieve irrigatie
  • Zware kleigronden (illiet)
  • Gronden met een lage K-reserve
  • Magnesiumrijke gronden

Kalium is belangrijk voor

  • Verbeterde opbrengst en kwaliteit
  • Toegenomen knolgrootte
  • Verbeterde weerstand tegen ziekten

Yara aanbevolen meststoffen voor Kalium

YaraVita SOLATREL

YaraVita SOLATREL

Aardappelen: pootgoed: 10 liter/ha tot de knolaanleg (haakjes stadium). Toedienen in 200 liter water/ha. Industrie-, consumptie- en zetmeelaardappelen en aardappelrassen met zwakke knolaanleg: 4 liter/ha tot de knolaanleg en, met tussenpozen van 10 – 14 dagen, tot aan het eind van de knolvorming (2 x 3 liter/ha). Toedienen in 200 liter water/ha. Aardappelrassen met een sterke knolaanleg: 10 liter/ha tot aan de knolgroei verdeeld over 2-3 giften met tussenposen van 10-14 dagen. Toedienen in 200 liter water/ha.

Lees meer over YaraVita SOLATREL