Kopergebrek (cu) wordt erger door

  • Gronden met veel organische stof
  • Kalkrijke gronden
  • Ontgonnen heidegrond
  • Hoge stikstofgiften

Koper is belangrijk voor

  • Gezond groen blad
  • Vebeterde opbrengst