Molybdeengebrek (mo) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Lage pH
  • Lage organische stof niveaus

Molybdeen is belangrijk voor

  • Speelt een rol bij de stikstof-, pigment- en chlorofylsynthese
  • Gunstig voor de groei en de opbrengst