Stikstofgebrek (n) wordt erger door

 • Gronden met een lage of hoge pH
 • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
 • Laag organische stof
 • Droge omstandigheden
 • Hoge neerslag (uitspoeling) of intensieve irrigatie
 • Gift van vers organisch materiaal of een hoog gehalte van niet verteerd organisch materiaal of verse stalmest of stro
 • Snel groeiend gewas

Stikstof is belangrijk voor

 • Betere vorming van aminozuren
 • Stimuleert vorming van co-enzymen en zuren
 • Bevordert vorming van chlorofyl en ATP
 • Hierdoor krachtige en goed ontwikkelde planten