Molybdeengebrek (mo) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Lage pH
  • Lage organische stof niveaus

Molybdeen is belangrijk voor

  • Effectief gebruik van stikstof- en fosfaatstofwisseling