Fosfaat gebrek vs optimum wordt erger door

  • Zure of erg basische (kalkhoudende) gronden
  • Weinig organische stof
  • Koude of natte omstandigheden
  • Gewassen met slecht ontwikkeld wortelsysteem
  • Gronden met een laag P-gehalte
  • Gronden met een hoge fosfaatcapaciteit

Fosfaat is belangrijk voor

  • Het verzekerd zijn van een goede start en verdere groei om een hoge opbrengst te kunnen realiseren
  • Bevordert de vruchtzetting, vruchtontwikkeling en een snelle afrijping