Calciumgebrek (ca) wordt erger door

 • Zure gronden
 • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
 • Zure veengronden
 • Natriumrijke gronden
 • Gronden rijk aan aluminium
 • Droge omstandigheden
 • Vruchten rijk aan stikstof of kalium
 • Grote vruchten

Calcium is belangrijk voor

 • Vorming van sterke celwanden en daarmee voor de plant en vruchtkwaliteit
 • Vruchtontwikkeling en kwaliteit
 • Ter voorkoming van neusrot, een fysiologische afwijking en voor een gezonde plant in het algemeen