Stikstofgebrek (n) t.o.v. het optimum wordt erger door

  • Gronden met een lage of hoge pH
  • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
  • Laag organische stof
  • Droge omstandigheden
  • Hoge neerslag (uitspoeling) of intensieve irrigatie
  • Gift van vers organisch materiaal of een hoog gehalte van niet verteerd organisch materiaal of verse stalmest of stro
  • Snel groeiend gewas

Stikstof is belangrijk voor

  • Bevordert de wortel- en spruitontwikkeling
  • Sterke groei, vruchtzetting, vruchtgrootte en vruchtkwaliteit